กว่างซีกระตุ้นการใช้จ่าย คาดปีหน้ายอดค้าปลีกทะลุ 1.3 ล้านล้านหยวน

      ไม่นานมานี้ กรมพาณิชย์กว่างซีได้ออกประกาศ “แผนปฏิบัติการยกระดับการบริโภคกว่างซี” เพื่อเร่งกระตุ้นการบริโภคในมณฑล โดยการผสมผสานการค้าแบบออนไลน์-ออฟไลน์ และการค้าในประเทศ-ต่างประเทศ

      ทั้งนี้ กรมพาณิชย์ฯ ตั้งเป้าว่า ในปี 2563 การค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีมูลค่ารวมทะลุ 1.3 ล้านล้านหยวน มูลค่าการค้า e-Commerce เติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงกว่า 10% (YoY) มีมูลค่าเกิน 1 ล้านล้านหยวน

      แนวทางการดำเนินงานที่น่าสนใจเพื่อส่งเสริมและยกระดับการบริโภคในกว่างซี มีดังนี้

      1. สร้างแหล่งจับจ่าย/ย่านธุรกิจ

           – พัฒนาย่านธุรกิจ 2-3 แห่งใน 6 เมืองหลัก (เป็นเมืองที่มีศักยภาพการบริโภคค่อนข้างสูงในกว่างซี) ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองหลิ่วโจว เมืองกุ้ยหลิน เมืองอู๋โจว เมืองยวี่หลิน และเมืองกุ้ยก่าง และพัฒนาย่านธุรกิจ 1-2 แห่งในเมืองอื่นๆ โดยย่านธุรกิจเหล่านี้เป็นย่านธุรกิจที่มีฟังก์ชันครบวงจรทั้งร้านอาหาร สันทนาการ บันเทิง การเงิน และการค้า

            – พัฒนาและปรับปรุงศูนย์บริการชุมชน ถนนธุรกิจ ศูนย์บริการและการค้าแบบวงจรในชนบท และตำบลที่มีศักยภาพทางธุรกิจการค้า (characteristic towns) ทั้งหมด 20 แห่ง และจุดกระจายผลิตภัณฑ์ยาทั่วไป 200 จุด

           – สร้างย่านการค้านำร่อง 5 แห่งในเมืองขนาดกลางและใหญ่ของกว่างซี โดยเน้นถนนธุรกิจและถนนคนเดินเป็นหลัก    และผลักดันให้มีการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรเพื่อสังคม

            – ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

           – สนับสนุนให้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่เพื่อเร่งพัฒนานวัตกรรมการค้าปลีกออฟไลน์ (หน้าร้านค้า) สู่รูปแบบดิจิทัลทุกช่องทาง ภายใต้โมเดล “ร้านค้า + ออนไลน์ + อุปกรณ์เคลื่อนที่”

            – ส่งเสริมแนวคิด “ห้างสีเขียว” (ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) คัดเลือกร้านอาหารสีเขียวนำร่อง 20 รายในกว่างซี ผลักดันให้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เปิดโซนผลิตภัณฑ์สีเขียว และสนับสนุนให้ร้านอาหารมากกว่า 30 รายดำเนินการปรับปรุงห้องครัวสีเขียวที่มีการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

      2. พัฒนาแบรนด์สินค้าท้องถิ่น สร้างแพลตฟอร์มและจัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่าย

            – พัฒนาแบรนด์สินค้า OTOP ชื่อดัง 75 แบรนด์ แบรนด์สินค้าของขวัญของที่ระลึก 30 แบรนด์ และแบรนด์สินค้าเก่าแก่ 49 แบรนด์

           – พัฒนาโครงการ “หนึ่งเมือง หนึ่งแบรนด์” เป็นสินค้าที่เป็น signature ของเมือง อาทิ ดอกมะลิหนานหนิง (南宁茉莉花) เส้นหมี่หลัวซือเฝิ่นหลิ่วโจว (柳州螺蛳粉) เส้นหมี่กุ้ยหลิน (桂林米粉) ผลิตภัณฑ์เกษตรเซเลเนียมสูงเมืองกุ้ยก่าง (贵港富硒产品) และส้มโว่กานเมืองหลายปิน (来宾沃柑) และสนับสนุนวิสาหกิจเจ้าของแบรนด์สินค้าชื่อดังในท้องถิ่น

           – พัฒนาแพลตฟอร์ม e-Commerce เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ gxtc001.com (เว็บจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของกว่างซี) mall.jd.com (แพลตฟอร์มสินค้ากว่างซีที่ร่วมมือกับ jd.com) และ h5.youzan.com (เว็บจำหน่ายของฝากกว่างซี)

            – จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีอัตลักษณ์กว่างซี อาทิ กิจกรรมชอปปิงออนไลน์วันเทศกาลชาวจ้วง (วันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “ซานเยว่ซาน”) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าท้องถิ่นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ร่วมกับแพลตฟอร์ม e-Commerce รายใหญ่

            ส่งเสริมให้สินค้า OTOP สินค้าแบรนด์เก่าแก่ และของที่ระลึกทำการตลาดที่ผสมผสานระหว่างออนไลน์-ออฟไลน์ และผลักดันสินค้าเหล่านี้เข้าจำหน่ายในจุดพักทางด่วน สถานีรถไฟความเร็วสูง ซูเปอร์มาร์เก็ต สนามบิน และแหล่งท่องเที่ยว

           – จัดโซนแสดงสินค้ากว่างซีในงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo: CAEXPO) และส่งเสริมให้มีการจัด roadshow “หนึ่งเมือง หนึ่งแบรนด์” สินค้ากว่างซีไปทั่วประเทศ

      3. ปรับปรุงบรรยากาศในการใช้จับจ่ายใช้สอย สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

      – พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ระดับมณฑล โดยนำร่องจากสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์และผัก และเพิ่มกลุ่มสินค้าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับได้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

      – พัฒนาและเชื่อมโยงแพลตฟอร์มเครดิตวิสาหกิจกว่างซี (ระบบประเมินและตรวจสอบเครดิตของวิสาหกิจ และรายชื่อบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำ) กับแพลตฟอร์มเปิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ และงานบังคับคดี

      – จัดระเบียบกลไลทางการตลาด และปราบปรามการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า

บีไอซีเห็นว่า “แผนปฏิบัติการยกระดับการบริโภคกว่างซี” น่าจะเป็นโอกาสสำหรับการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกว่างซีกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนรวมทั้งไทยด้วย

 

 

ลิงก์ข่าว

เทศกาลช้อป “วันคนโสด”: เส้นหมี่“หลัวซือเฝิ่น” ยอดขายพุ่งกว่าล้านหยวนใน 5 นาที (14 พ.ย. 2560)

-รัฐกระเป๋าหนัก ตบรางวัลผู้ผลิต สร้างแบรนด์เส้นหมี่หลัวซือเฝิ่น (5 พ.ค 2560)

หนานหนิงตั้งเป้าดูดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 8 หมื่นล้านหยวน (28 มี.ค. 2560)

 

จัดทำโดย นายชิว เจียเหว่ย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง 

เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

แหล่งที่มา เว็บไซต์
www.gx.xinhuanet.com (中国新华网)ประจำวันที่  25 มิถุนายน 2561

ภาพประกอบ
www.pexel.com

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม