กวางตุ้ง ครองอันดับ 1 การค้ากับต่างประเทศ 33 ปีซ้อน

กรมศุลกากร มณฑลกวางตุ้ง ประกาศมูลค่าการค้าของมณฑลกวางตุ้งกับต่างประเทศ 7.16 ล้านล้านหยวน (1.05 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัวร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ มูลค้าการค้าของมณฑลกวางตุ้งคิดเป็นร้อยละ 23.5 ของมูลค้าการค้าจีนกับต่างประเทศ ครองอันดับ 1 ด้านการค้ากับต่างประเทศติดต่อกันเป็นปีที่ 33 ของประเทศ

มูลค่าการค้าของบริษัทนำเข้า – ส่งออก (General trade) กับต่างประเทศ 3.37 ล้านล้านหยวน (0.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัวร้อยละ 7.1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 ของมูลค่าการค้าของมณฑลกวางตุ้งกับต่างประเทศ มูลค่าการค้าของ Cross-border E-commerce 75,980 ล้านหยวน (11,253 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัวร้อยละ 72 และมูลค่าการส่งออกของสินค้าซื้อขายเพื่อการผลิต (Market purchasing) จากต่างประเทศ 244,630 ล้านหยวน (36,231 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัว เป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560

มูลค่าการค้าของวิสาหกิจกับต่างประเทศ 3.5 ล้านล้านหยวน (0.52 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัวร้อยละ 11.4 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.9 ของมูลค้าการค้ามณฑลกวางตุ้งกับต่างประเทศ เป็นประเภทธุรกิจที่มีการส่งออกเป็นอันดับ 1 ของมณฑลกวางตุ้ง โดยมีบริษัทนำเข้าส่งออก 87,000 แห่ง เพิ่มขึ้น 5,000 แห่ง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ในจำนวนนี้มีวิสาหกิจ 63,000 แห่ง เพิ่มขึ้น 52,000 แห่ง

การส่งออกของสินค้ามูลค่าเพิ่มมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนี้การนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องมือ/อุปกรณ์ อะไหล่และสินค้าอุปโภค – บริโภค ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน โดยปี 2561 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า 29,500 ล้านหยวน (4,369 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัวร้อยละ 3.8 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.1 ของการส่งออกของมณฑลกวางตุ้ง อัตราการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีระดับสูง ขยายตัวร้อยละ 5.8 สินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ขยายตัวร้อยละ 18.3 อุปกรณ์ CPU ขยายตัวร้อยละ 21.6 และมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 14.8 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.1 ของมูลค่าการนำเข้า มณฑลกวางตุ้ง และ มูลค่าการนำเข้าแผงวงจรไฟฟ้ารวม 838,330 ล้านหยวน (124,164 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) เติบโตร้อยละ 22.6

จัดทำโดย นางสาวขวัญฤทัย มุทาพร

เรียบเรียงโดย นายสรศักดิ์ บุญรอด

Avatar

Suchapa Viseshakul

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม