กวางตุ้งจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์ เพื่อเป็นฐานการผลิตและกระจายเภสัชภัณฑ์ที่สำคัญของเขต GBA

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2019 บริษัท Guangzhou Pharmaceutical (GPHL) เริ่มก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์ที่ “เมืองชีวเภสัชภัณฑ์ (biopharmaceuticals)” เขตไป๋หยุ๋น นครกว่างโจว เพื่อเป็นฐานการผลิตและกระจายเภสัชภัณฑ์ที่สำคัญของเขตความร่วมมือกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area: GBA)

ศูนย์โลจิสติกส์ที่ “เมืองชีวเภสัชภัณฑ์ (biopharmaceuticals)” นี้ จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการขนส่งสินค้า เช่น นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในกระบวนการคัดแยกและลำเลียงสินค้า คาดว่าเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2021 จะสามารถขนส่งและลำเลียงสินค้าได้ถึง 24 ล้านชิ้นต่อปี คิดเป็นมูลค่า 90,000 ล้านหยวน (13,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และสามารถลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าไปยังเมืองต่าง ๆ ในมณฑลกวางตุ้งภายในเวลา 4 ชั่วโมง

เมืองชีวเภสัชภัณฑ์ไป๋หยุ๋น เป็นศูนย์วิจัย (R&D) โรงงานผลิตและศูนย์กระจายเภสัชภัณฑ์ และนับเป็นโครงการด้านการแพทย์และเภสัชภัณฑ์ที่สำคัญของนครกว่างโจว ทั้งนี้ เมืองชีวเภสัชภัณฑ์ไป๋หยุ๋น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2016 โดย บริษัท GPHL ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลนครกว่างโจว ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต การบริการ และการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทางการแพทย์

จัดทำโดย นางสาวขวัญฤทัย มุทาพร

เรียบเรียงโดย นายสรศักดิ์ บุญรอด

Avatar

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม