เตรียมปักธง

Chapter 1 : เตรียมตัวให้พร้อม

"ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน" วลีสั้นๆ ที่อธิบายได้เป็นอย่างดีถึงโอกาสทางการค้าการลงทุนในประเทศที่มีพื้นที่กว้างและขนาดประชากรที่ใหญ่แห่งนี้

ในการแข่งขันกีฬา ผู้ที่ผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างดี มีโอกาส "ชนะ" มากกว่าผู้ที่ขาดการฝึกซ้อมฉันใด การบุกจีนด้วยการเตรียมตัวให้พร้อม ก็มีโอกาส "ประสบความสำเร็จ" มากกว่าผู้ที่ไม่พร้อมฉันนั้น

แบบทดสอบ 15 ข้อต่อไปนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยประเมินความพร้อมของท่านในการเข้ามาทำธุรกิจในจีน

เมื่อท่านทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) รอท่านอยู่ เพื่อช่วยให้ท่านวางแผนการบุกจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


แบบทดสอบ

กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 1. ในการทำธุรกิจต่างประเทศ ท่านหวังให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลืออะไร


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 2. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายตัวท่านได้ดีที่สุด


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 3. ท่านเคยมีประสบการณ์ลงทุน/ค้าขายในจีนหรือในต่างประเทศมาก่อนหรือไม่


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 4. เหตุใดท่านจึงสนใจขยายฐานธุรกิจไปยังจีน


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 5. คำอธิบายเกี่ยวกับจีนในข้อใด ตรงกับความเห็นท่านมากที่สุด


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 6. หากท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (business matching) ในจีน ท่าน.....


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 7. เหตุใดจึงคิดว่า ธุรกิจของท่านจะประสบความสำเร็จใน “จีนแผ่นดินใหญ่”


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 8. การใช้สิทธิยกเว้นภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลง FTA อาเซียน-จีน สามารถทำได้โดย....


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 9. ท่านมีแผน/ช่องทางการเข้าสู่ตลาดจีนอย่างไร


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 10. การกำหนดพื้นที่เป้าหมายในจีน มีความจำเป็นหรือไม่สำหรับธุรกิจของท่าน


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 11. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ท่าน “กังวล” มากที่สุดในการมาทำธุรกิจในจีน


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 12. ท่านแน่ใจหรือไม่ว่าธุรกิจที่ท่านจะมาทำในจีน เป็นสิ่งที่ทางการจีนจีนอนุญาตให้ ต่างชาติทำได้


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 13. ข้อใดต่อไปนี้ อธิบายความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับการจ้างงานในจีนได้ดีที่สุด


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 14. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษีจีนอย่างไร


กรุณาเลือก คำตอบด้วยค่ะ 15. ข้อใดต่อไปนี้ อธิบายความเห็นของท่านเกี่ยวกับการฉ้อโกงในจีนได้ตรงที่สุด