สัพเพเหระ

ซอกแซก งานแสดงสินค้าและธุรกิจบริการ “ผู้สูงอายุ” ในมณฑลเสฉวน

จากข้อมูลของคณะกรรมการประชากรผู้สูงอายุแห่งชาติจีนรายงานว่า จนถึงสิ้นปี ค.ศ.2016 มณฑลเสฉวน มีจำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กว่า 17.39 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21.05 ของประชากรมณฑลเสฉวนทั้งหมด จัดได้ว่ามณฑลเสฉวนมีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งสะท้อนว่ามณฑลเสฉวนกำลังเข้าสู่ภาวะ “สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ รัฐบาลกลางและสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งชาติจีนได้ออกนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมให้บริการผู้สูงอายุ มีการพัฒนาระบบสาธารณสุข การบริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีและได้รับการดูแลทั่วถึงมากขึ้น

เสฉวนเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต “ผู้สูงอายุ”

ล่าสุด ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ สำนักกิจการพลเรือนมณฑลเสฉวน สำนักงานปฏิรูปและพัฒนามณฑลเสฉวน มหาวิทยาลัยและสถาบัน การศึกษามณฑลเสฉวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าและธุรกิจบริการเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินิวเซ็นจูรี่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เพื่อส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าและอุตสาหกรรมในกลุ่มดังกล่าว โดยสินค้าที่เข้าร่วมแสดงในงาน ได้แก่ อาหารเพื่อสุขภาพ ยาสมุนไพรรักษาโรค เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

อนึ่ง โดยที่ในการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 19 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการมุ่งเน้นพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้สูงอายุให้มีมาตฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถรับมือกับสังคมผู้สูงอายุของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่คาดว่า ตลาดสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นมณฑลที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นลำดับต้น ๆ ของจีน อีกทั้งรัฐบาลมณฑลเสฉวนได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากเมืองต่าง ๆ อาทิ นครเฉิงตู เมืองกว่างหยวน เมืองซุ่ยหนิง เป็นต้น ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาพื้นที่สร้างศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ ฝึกอาชีพ มีกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมบริการสังคม มีสถานีอนามัยพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ตลอดจนมีมหาวิทยาลัยสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ

ผลงานที่เป็นรูปธรรมของมณฑลเสฉวนในการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุที่โดดเด่นโครงการหนึ่ง คือ โครงการ “โมเดลต้นแบบสำหรับดูแลผู้สูงอายุ” ตั้งอยู่ที่นครเฉิงตู เขตเวินเจียง โดยภายในโครงการมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิง และการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่น เช่น วาดภาพ พู่กันจีน งานศิลปหัตกรรม ชมภาพยนตร์ ออกกำลังกาย ฝึกใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

อย่างไรก็ดี แม้รัฐบาลมณฑลเสฉวนจะมีนโยบายเร่งสนับสนุนอุตสาหกรรมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุแต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดผู้สูงอายุได้เพียงพอ เนื่องจากผู้สูงอายุของมณฑลเสฉวนจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 10 ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าวที่จะเจาะตลาดเสฉวนเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของไทย 
ปรับปรุงล่าสุด : 03 พฤศจิกายน 2560
โดย : นางสาวแขลดาพร แสงจันทร์ศิวกล
แหล่งข้อมูล : การเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับสินค้าและธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินิวเซ็นจูรี่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน วันที่ 27 ตุลาคม 2560

มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู