สัพเพเหระ

 • Big Data นำฉงชิ่งก้าวสู่นวัตกรรมและอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
  Big Data นำฉงชิ่งก้าวสู่นวัตกรรมและอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (03 ส.ค. 2561)
  ในสังคมยุคนี้ ฐานข้อมูลหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า Big Data ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จนกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจและสังคมเติบโตก้าวหน้าขึ้น มหานครฉงชิ่ง ในฐานะที่เป็น 1 ใน 4 ของมหานครแห่งประเทศจีน ก็กำลังให้ความสำคัญกับพัฒนาการและการประยุกต์ใช้ระบบ Big Data เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมแนวใหม่ เพื่อต่อยอดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความต่อเนื่อง 
  นครฉงชิ่ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • งานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี 2561
  งานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี 2561 (14 มิ.ย. 2561)
  สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีสำหรับงานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเหรินเหอชุนเทียน สาขากวังฮวา เขตชิงหยาง นครเฉิงตู เทศกาลไทยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 13 แล้ว นับตั้งแต่เปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เมื่อปี 2548 วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและนครเฉิงตู ในระดับรัฐบาล และประชาชน ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศกาลไทยเป็นกิจกกรรมที่รู้จักและนิยมของชาวนครเฉิงตูอย่างแพร่หลาย 


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู