เรียนจากผู้รู้

โอกาสของสินค้าไทยจากมุมมองผู้ประกอบการในงานเทศกาลไทย 2560 นครเฉิงตู


งานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี 2560 ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเหรินเหอชุนเทียน (สาขากวังหัว) ได้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ โดยมีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และสำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล นครเฉิงตู เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน และได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเขตชิงหยาง นครเฉิงตู ห้างสรรพสินค้าเหรินเหอชุนเทียน (สาขากวังหัว) รวมถึงหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครเฉิงตู ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด รวมถึงภาคเอกชน เช่น ธนาคารกสิกรไทย

พิธีเปิดงานฯ มีขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. โดยนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานในพิธี และกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานฯ สำหรับผู้นำฝ่ายจีนที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ได้แก่ นายจง หลายเจา รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล นครเฉิงตู นางหลี่ ลี่ รองนายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ นครเฉิงตู นายหวัง ปิน ผู้ช่วยหัวหน้าเขตชิงหยาง นายอู๋ เหวินเจีย รองผู้อำนวยการกรมวัฒนธรรมและสารนิเทศ นครเฉิงตู และนาง ซิ่ง เยี้ยนหง ผู้จัดการใหญ่ห้างสรรพสินค้าเหรินเหอชุนเทียน รวมทั้ง กงสุลใหญ่ประเทศต่าง ๆ ในนครเฉิงตู ได้แก่ กงสุลใหญ่เกาหลีใต้, ปากีสถาน, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, โปแลนด์ รองกงสุลใหญ่นิวซีแลนด์และกงสุลเช็ก นอกจากนี้ ยังมีนักข่าวและสื่อชั้นนำในพื้นที่ ตลอดจน ชาวเฉิงตูเข้าร่วมงานพิธีเปิดกันอย่างคับคั่ง 

ผู้ประกอบการไทยทั่วทุกภาคยกขบวนนำสินค้าคุณภาพเปิดตัวในตลาดเฉิงตู

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญผู้ประกอบการไทยจำนวน 63 รายจาก 16 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของไทยเข้าร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพของไทย ครอบคลุมสินค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางค์ 2) สินค้าหัตถกรรมงานไม้เครื่องเรือนตกแต่งบ้าน 3)เครื่องประดับและอัญมณี 4) ข้าวหอมมะลิ ผลไม้ และอาหารแปรรูป นอกจากนั้น ยังมีบริษัทการท่องเที่ยวจาก อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มาแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวคุณภาพให้แก่ชาวจีน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และ อ.ปาย รวมถึงเส้นทางอื่น ๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลาย ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือเข้าร่วมจัดงานจากหน่วยงานทีมประเทศไทย ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขานครเฉิงตู สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครเฉิงตู บริษัท การบินไทย จำกัด สาขานครเฉิงตู และหน่วยงานเอกชน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย สาขานครเฉิงตู เพื่อร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดงาน

กิจกรรมการแสดงและนันทนาการหลากหลายรูปแบบบนเวที

ภายในงานเทศกาลไทยในครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีที่สร้างสีสันสามารถเรียกความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานได้เป็นอย่างมาก ได้แก่ การแสดงนาฎศิลป์ไทยทั้งรูปแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์จากคณะนาฎศิลป์ที่เดินทางมาจากประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครเฉิงตู การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากค่ายมวยไทยในท้องถิ่น การเต้นรำร่วมสมัยจากนักศึกษาไทยในนครเฉิงตู รวมถึง การประชาสัมพันธ์สินค้าไทย การนันทนาการร่วมกับนักแสดง การร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยและรับของรางวัลที่ระลึก ซึ่งนอกเหนือไปจากการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าคุณภาพของไทยที่หลากหลายแล้ว กิจกรรมทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างบรรยากาศและสีสันภายในงานเป็นอย่างมาก ทำให้ในช่วงระยะเวลา 5 วันของการจัดงานเทศกาลไทยในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าชมงานประมาณ 45,000 คน เฉลี่ยวันละประมาณ 8,000 -10,000 คน

มุมมองดี ๆ จากผู้ประกอบการ ผ่านประสบการณ์ครั้งแรกที่บุกตลาดเฉิงตู

สินค้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณบงกชกร ริ้วสุนทร ผู้ประกอบการบริษัท VILLA LABORATORY

ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยสินค้าที่นำมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงานเทศกาลไทยครั้งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นสบู่สมุนไพรกลิ่นต่าง ๆ ได้แก่ สบู่มะม่วง สบู่ดอกลีลาวดี สบู่มะลิผสมข้าว สบู่คอลลาเจน สบู่โกลฮันนี่ ฯลฯ รวมถึง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย  

คุณบงกชกร เล่าว่า “เป็นครั้งแรกที่ได้มาเปิดตลาดสินค้าที่นครเฉิงตู ถือว่าเปิดตัวได้อย่างสวยหรู มีความรู้สึกว่าชาวเฉิงตูตื่นเต้นกับสินค้าไทย ส่วนตัวประทับใจกับลูกค้าที่นี่มาก ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับสินค้าของเรา คนเฉิงตูรักความสวยงาม จึงทำให้รู้จักสินค้าประเภทนี้ เราดีใจที่ผู้บริโภคมาลอง มาดม และมาชมสินค้าของเราอย่างไม่ขาดสาย กอปรกับ คนเฉิงตูมีกำลังซื้อที่ค่อนข้างสูง รักการจับจ่ายใช้สอย ทำให้สินค้าซื้อง่ายขายคล่อง ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวัยทำงานอายุ 30 ปีขึ้นไป เพราะมีกำลังซื้อ และอีกกลุ่มคือนักศึกษา เพราะชอบความหอมของสมุนไพรและดอกไม้ และสีสันที่สวยงามของผลิตภัณฑ์”

“ผลิตภัณฑ์ของเราเปิดตัวในตลาดจีนเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ซึ่งในช่วงนั้นเราเป็นมือใหม่ที่ยังไม่รู้จักและเข้าใจกับตลาดจีนเลย ภาษาจีนก็พูดไม่ได้ เราจึงตัดสินใจศึกษาต่อที่ประเทศจีน โดยใช้เวลาว่างจากการเรียน ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อและการจับจ่ายของผู้บริโภคจีน รวมถึงวัฒนธรรมของจีนในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าชาวจีนให้มากที่สุด”

คุณบงกชกร กล่าวถึงอุปสรรคของการร่วมงานในครั้งนี้ว่า “คู่แข่งเยอะ เพราะมีผู้ประกอบการไทยที่นำสินค้าประเภทเดียวกันมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานนี้ ซึ่งขนาดของสินค้าที่แตกต่าง รูปแบบสินค้า ส่วนผสมของสินค้า และราคาสินค้า จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี แม้ว่าสินค้าของเราจะมีราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่น บางครั้งอาจจะทำให้เสียเปรียบ แต่คุณภาพของสินค้าเราดีเยี่ยม จึงทำให้เป็นที่ชื่นชอบและสามารถสร้างฐานลูกค้าได้พอสมควร ”

“การที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้และทดลองตลาดผู้บริโภคจริง นำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดผู้บริโภคเฉิงตูให้มากขึ้น หากครั้งหน้ามีการจัดงานในลักษณะนี้อีก ยินดีอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมงานเพื่อความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์สินค้าและสร้างฐานผู้บริโภคให้มั่นคง และขอขอบคุณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู”

สินค้าหัตถกรรมงานไม้เครื่องเรือนตกแต่งบ้าน

คุณวีรวุฒิ พุทธวี ผู้ประกอบการบริษัท วีรวุฒิการค้า

ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมงานไม้จากจังหวัดเชียงราย งานในครั้งนี้ได้นำสินค้างานไม้จำพวกของใช้ในครัวเรือนมาจัดแสดงกว่า 20 ประเภท ได้แก่ ตะเกียบ ครกไม้ ถ้วยชาม จานรอง ถาดใส่ผักและผลไม้ ทัพพี และตะหลิว เป็นต้น

คุณวีรวุฒิ เล่าว่า “บริษัทของเราเข้าร่วมงานกับสถานกงสุลใหญ่ นครเฉิงตู เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดงานที่เมืองเล่อซานซึ่งเป็นเมืองขนาดรอง ครั้งนี้จัดขึ้นที่นครเฉิงตูซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่และเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน และทำเลของสถานที่จัดงานในครั้งนี้ถือว่าเยี่ยมยอดมาก อยู่ในบริเวณตัวเมือง การเดินทางไปมาค่อนข้างสะดวก และเป็นแหล่งที่ประชาชนมีรายได้ที่ค่อนข้างสูง”

“ผมเคยได้ยินจากเพื่อนผู้ประกอบการรายอื่นว่า ตลาดผู้บริโภคชาวเฉิงตูค่อนข้างมีศักยภาพ ครั้งนี้ผมได้มาลองกับตัวเองถือว่า พอใจมากเลยทีเดียว ชาวเฉิงตูรู้จักสินค้าไทยพอสมควร เชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าไทยและมีกำลังซื้อที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่น ๆ ที่ผมเคยไปเปิดตัวสินค้า ครั้งนี้เป็นการเปิดตัวสินค้าของผมครั้งแรกที่นครเฉิงตู ผมจึงนำสินค้ามามากมายหลายประเภทมาเพื่อทดลองตลาดและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะยังไม่ทราบถึงความต้องการของตลาดที่นี่”

“สินค้าที่นำมาแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ มีบางชนิดขายดีจนหมด ทำให้ผมได้ทราบว่าสินค้าแนวไหนเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคที่นี่ และจะกลับไปเตรียมการผลิตเพื่อการส่งออก รวมถึงดีไซน์รูปแบบใหม่ให้มากขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค”

คุณวีรวุฒิ เล่าต่อว่า “ผมเตรียมตัวมาเข้าร่วมงานนี้อย่างจริงจัง จึงไม่พบเจออุปสรรคใด ๆ เลย โดยส่วนตัว ผมสามารถพูดสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้ และประทับใจกับภาพรวมของการจัดงานเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ที่ให้โอกาสบริษัทผมเข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเปิดตัวและทดลองตลาดผู้บริโภค”

สินค้าเครื่องประดับและอัญมณี

คุณพรรณวดี บวรวีรกิจ ผู้ประกอบการบริษัท ปุญญิศา

ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับแหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู ประเภทเครื่องเงิน ทอง และไข่มุกจากจังหวัดภูเก็ต เป็นงานดีไซน์ในแบบไทยที่ลงตัวและมีให้เลือกหลากหลายแบบ โดยสินค้าไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย จะรับผลิตตามออเดอร์จากต่างประเทศและเข้าร่วมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ  

คุณพรรณวดี เล่าว่า “เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เฉิงตู ซึ่งเป็นครั้งแรกในการเปิดตัวสินค้าของเราในเมืองนี้ สินค้าของเราขายดีเกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ กลุ่มเป้าหมายที่สนใจในเครื่องประดับของเราภายในงานครั้งนี้นั้น จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคระดับสูงเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าวัยทำงานในช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไปที่มีกำลังซื้อ เห็นได้จากเมื่อซื้อไปแล้ว วันต่อไปก็กลับมาซื้อใหม่และแนะนำเพื่อน ๆ ให้มาเลือกซื้อด้วย”

“จากการสังเกตภายในงานและบริเวณรอบ ๆ สถานที่จัดงาน ทำให้ทราบว่าคนที่นี่รักการแต่งตัว มีรูปแบบการแต่งกายที่หลากหลาย เวลามาเลือกซื้อสินค้าของเราค่อนข้างจะพิถีพิถัน ชอบความหรูหรา เน้นสินค้าคุณภาพเป็นหลัก ราคาสินค้าเป็นรอง และที่สำคัญเรามีใบรับรองสินค้าคุณภาพอย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก”

เมื่อสอบถามถึงอุปสรรคที่พบเจอภายในงาน คุณพรรณวดี บอกว่า “อุปสรรคที่สำคัญ คือ ภาษา เราสื่อสารกับลูกค้าไม่ค่อยรู้เรื่อง เราเองก็ยังเตรียมตัวมาไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าสื่อสารกันรู้เรื่องมากกว่านี้ รับรองว่าตลาดจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอน สำหรับสถานที่จัดงาน ถือว่า เป็นทำเลที่ดีเยี่ยม เป็นแหล่งชุมชน มีห้างสรรพสินค้า การคมนาคมสะดวก ทำให้มีคนเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่อง”

“ขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ที่ให้โอกาสในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รับประสบการณ์อันมีคุณค่า ได้เจอกับตลาดผู้บริโภคจริง เราจะนำประโยชน์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อสร้างฐานลูกค้าในจีน และที่สำคัญเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวจีนรับรู้ว่า สินค้าไทยมีคุณภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก”

สินค้าอาหารแปรรูป

คุณบุษราคัม บุญประเสริฐ ผู้ประกอบการบริษัท TWINKLE INTERFOOD

ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูป โดยสินค้าที่ผู้ประกอบการนำมาประชาสัมพันธ์และจำหน่ายภายในงานนี้ ได้แก่ ทุเรียนอบแห้ง มะม่วงอบแห้ง หมูหยอง และสาหร่ายหน้าทุเรียน เป็นต้น

คุณบุษราคัม เล่าให้ฟังว่า “ก่อนที่จะมาร่วมงานที่นครเฉิงตู ได้ไปร่วมงานที่เมืองจ่านเจียง มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับทีค่อนข้างดี งานที่นครเฉิงตูในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกสำหรับการเปิดตัวสินค้าของบริษัทที่นี่ และได้ทำการบ้านเบื้องต้นก่อนมาร่วมงานแล้ว จึงได้คัดเลือกสินค้าที่เหมาะสมและเตรียมสินค้าในปริมาณที่พอดีสำหรับการเข้าร่วมงานในเวลาห้าวัน”

“ตลาดเฉิงตู ไม่ง่ายอย่างที่คิดเอาไว้ คนเฉิงตูซื้อของค่อนข้างยาก ต้องเชียร์ ต้องแนะนำสินค้า กว่าจะตั้งหลักได้ก็วันที่ 3 ของงานแล้ว แต่หลังจากนั้นก็ขายสินค้าได้ตามปริมาณที่คาดหวังไว้ การตั้งราคาสินค้าก็ตั้งในราคาที่เหมาะสมไม่สูงจนเกินไป ส่วนเรื่องบรรจุภัณฑ์ มองว่าแพ็คเกจมีส่วนช่วยให้สินค้าขายดีมากขึ้น ทำให้ลูกค้าสะดุดตาและจำสินค้าของเราได้ หากเป็นสินค้าประเภทอาหาร แพ็คเกจไม่ใช่แค่สวยเพียงอย่างเดียว แพ็คเกจต้องโปร่งใสเพื่อให้มองเห็นสินค้าด้านใน จึงจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี”  

การมาร่วมงานเทศกาลไทยในนครเฉิงตู ก็เหมือนกับการมาทดลองตลาด เราต้องศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคของคนนครเฉิงตูว่าเป็นอย่างไร ขอฝากไว้ว่า “ชาวเฉิงตูรู้จักสินค้าไทยและทราบว่าสินค้าไทยมีคุณภาพระดับไหน เนื่องจากในปัจจุบันชาวเฉิงตูไปท่องเที่ยวไทยมากขึ้น ฉนั้น หากต้องการจะพิชิตตลาดผู้บริโภคเฉิงตูให้ได้ เราต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพสินค้าของเราให้ดีเสียก่อน”

มุมมองจากทีมงานบีไอซีเฉิงตู

การจัดงานเทศกาลไทยในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา สินค้าไทยยังคงเป็นที่นิยมชื่นชอบของชาวเฉิงตู เห็นได้จากจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมชมงานที่ได้แวะเวียนกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งคนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งยอดจำหน่ายสินค้าที่น่าพึงพอใจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งการจัดเทศกาลไทยเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพของไทยนั้น เปรียบเสมือนคำพังเพยที่ว่า “น้ำซึมบ่อทราย” ให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รู้จัก ทดลอง เลือกซื้อและนิยมสินค้าไทยไปอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ตลาดจีนมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน โดยเฉพาะนักธุรกิจและผู้ประกอบการสินค้าที่ต้องปรับตัวและยกระดับคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าชาวจีน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผู้บริโภคชาวจีน

นครเฉิงตู เป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพและผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงที่สุดในจีนตะวันตก ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการมาเปิดตลาดขยายกิจการ หลังจากตลาดทางจีนตะวันออกค่อนข้างอิ่มตัว เมื่อชาวเฉิงตูได้เรียนรู้ สัมผัสและเกิดความประทับใจในความเป็นไทย ตลอดจนรู้จักและเริ่มเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย ทำให้โอกาสของตลาดสินค้าไทยเปิดกว้าง ปริมาณความต้องการของผู้บริโภคชาวเฉิงตูที่ต้องการสินค้าไทยจึงเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ  

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ในจีนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั้น นำมาซึ่งโอกาสทางการค้าต่อสินค้าไทย ทำให้เกิดตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยที่เป็นชาวจีนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Taobao เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าในโลกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน ที่สามารถเลือกสินค้าได้ทุกประเภท รวมถึงของสินค้าไทยด้วย ตลอดจนช่องทางซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง “Weixin หรือ We chat” ที่นับวันเริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนสมัยใหม่มากขึ้น

ย้อนกลับมาคำกล่าวที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน” แล้วผู้ประกอบการไทยเตรียมสินค้าของคุณพร้อมเปิดตัวในตลาดจีนแล้วหรือยัง......

 

นายธวัช มหิตพงษ์

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

แหล่งที่มา การจัดงานเทศกาลไทย 2560 ณ นครเฉิงตู และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน