เรียนจากผู้รู้

 • กฎหมายแรงงานจีน เรื่องใกล้ตัวที่นายจ้างและลูกจ้างไทยในจีนควรรู้ (ตอนที่ 2)
  กฎหมายแรงงานจีน เรื่องใกล้ตัวที่นายจ้างและลูกจ้างไทยในจีนควรรู้ (ตอนที่ 2) (21 ก.ย. 2560)

  จากบทความเดิมตอนที่แล้ว ที่กล่าวถึงข้อกฎหมายจีนที่ควรรู้ในการจ้างงานสำหรับบริษัทไทยในนครเซี่ยงไฮ้(คลิกข้อมูลที่นี่) เพื่อให้นายจ้างได้เตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจจ้างลูกจ้าง เพิ่มความระมัดระวังในการทำสัญญาจ้างงาน และหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเลิกสัญญาจ้างงานนั้น บทความนี้จะพาท่านไปรู้จักกับกฎระเบียบการจ้างงานที่ควรรู้สำหรับลูกจ้างไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกจ้างไทยที่ทำงานในจีนสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจีน


  นครเซี่ยงไฮ้ / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซียงไฮ้
 • โอกาสของสินค้าไทยจากมุมมองผู้ประกอบการในงานเทศกาลไทย 2560 นครเฉิงตู
  โอกาสของสินค้าไทยจากมุมมองผู้ประกอบการในงานเทศกาลไทย 2560 นครเฉิงตู (26 พ.ค. 2560)
  งานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี 2560 ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเหรินเหอชุนเทียน (สาขากวังหัว) ได้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ โดยมีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และสำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล นครเฉิงตู เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน และได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเขตชิงหยาง นครเฉิงตู ห้างสรรพสินค้าเหรินเหอชุนเทียน (สาขากวังหัว) รวมถึงหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครเฉิงตู ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด รวมถึงภาคเอกชน เช่น ธนาคารกสิกรไทย 


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • การศึกษาโมเดลธุรกิจจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Choi Fung Hong แบรนด์ของฮ่องกง
  การศึกษาโมเดลธุรกิจจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Choi Fung Hong แบรนด์ของฮ่องกง (13 มี.ค. 2560)
  ความสวยความงามเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนในสังคมมาทุกยุคทุกสมัย ปัจจุบันจะเห็นว่า มีสินค้าเครื่องสำอางแบรนด์แตกต่างกันมากมายหลาย ๆ ระดับ มีการวางสินค้าขายตั้งแต่ตลาดนัดแบกะดินจนถึงขึ้นบนห้างสรรพสินค้าหรู ที่มาของเครื่องสำอางนั้น มักมาจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้สมุนไพรหรือวัตถุดิบธรรมชาติเป็นส่วนผสม เช่น การใช้น้ำมะนาวเป็นส่วนผสมของยาสระผมช่วยแก้อาการคันศีรษะ การใช้แชมพูมีส่วนผสมของตะไคร้เพื่อรักษาผมแตกปลาย การใช้ครีมล้างหน้าใบบัวบกช่วยให้หน้าสวยใส เป็นต้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางส่วนใหญ่มักใช้ความรู้ทางสมุนไพร หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสินค้าเครื่องสำอางในแบรนด์ตนเอง

  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง
 • ศึกษาขั้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์ Tmall.com ของบริษัท King Power
  ศึกษาขั้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์ Tmall.com ของบริษัท King Power (25 ต.ค. 2559)
  ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะทุกวันนี้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการในการเพิ่มช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น คิงเพาเวอร์เองมีเว็ปไซต์ออนไลน์อยู่แล้ว คือ www.kingpower.com อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง บริษัทจึงมีเป้าหมายในการขายผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางออนไลน์เพิ่มเติม เพื่อผลักดันสินค้าแบรนด์ไทย และสินค้าปลอดภาษีสู่ตลาดจีน
  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู