เที่ยวไทยมาแรง สองสายการบินจีนเปิดเส้นทางเพิ่ม “คุนหมิง-เชียงใหม่” และ “คุนหมิง-พัทยา” รับฤดูท่องเที่ยวในหน้าร้อนของจีน

เที่ยวไทยมาแรง สองสายการบินจีนเปิดเส้นทางเพิ่ม “คุนหมิง-เชียงใหม่” และ “คุนหมิง-พัทยา” รับฤดูท่องเที่ยวในหน้าร้อนของจีน

เมื่อต้นเดือน มิ.ย. 2561 สายการบินท้องถิ่นของมณฑลยูนนาน 2 สายการบิน ได้จัดงานแถลงข่าวการเปิดเส้นทางบินใหม่จากคุนหมิงไปยังประเทศไทย เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนของจีน (มิ.ย.-ส.ค.) โดยจะให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ คุนหมิง-เชียงใหม่ และคุนหมิง-พัทยา (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการบินสำคัญของโครงการ EEC) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

เที่ยวบินคุนหมิง-เชียงใหม่ โดยสายการบิน Lucky Air ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมงครึ่ง ให้บริการ 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) โดยขาไปเที่ยวบิน 8L809 ออกจากคุนหมิงเวลา 12.25 น. ถึงเชียงใหม่ในเวลา 13.05 น. และขากลับเที่ยวบิน 8L810 ออกจากเชียงใหม่เวลา 14.05 น. และถึงคุนหมิงในเวลา 16.30 น.

สายการบิน Lucky Air เป็นบริษัทลูกของสายการบิน Hainan Airlines จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ยูนนาน โดยลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับคณะกรรมการกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐประจำมณฑลยูนนาน ถือเป็นสายการบินต้นทุนต่ำรายแรกของยูนนาน และเป็นสายการบินที่มีเที่ยวบินต้นทางคุนหมิงไปไทยมากที่สุดในปัจจุบัน โดยเที่ยวบินคุนหมิง-เชียงใหม่ นับเป็นเส้นทางบินไปยังประเทศไทยเส้นทางที่ 5 ของบริษัทฯ ถัดจากเส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ คุนหมิง-สมุย คุนหมิง-ภูเก็ต และคุนหมิง-กระบี่

เที่ยวบินคุนหมิง-พัทยา โดยสายการบิน Kunming Airlines ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง ให้บริการ 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์) โดยขาไปเที่ยวบิน KY8363 ออกจากคุนหมิงเวลา 13.40 น. ถึงพัทยาในเวลา 15.40 น. และขากลับเที่ยวบิน KY8364 ออกจากพัทยาเวลา 17.55 น. ถึงคุนหมิงในเวลา 22.00 น.

สายการบิน Kunming Airlines ได้เคยเปิดให้บริการเส้นทางคุนหมิง-หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560 และหยุดให้บริการเมื่อ 31 มี.ค. 2561

ปัจจุบัน มีสายการบินจีน 5 สายการบินที่มีเส้นทางบินจากยูนนานไปยังประเทศไทย ได้แก่ Lucky Air, Kunming Airlines, China Eastern (คุนหมิง-กรุงเทพฯ/เชียงราย/เชียงใหม่/ภูเก็ต) Ruili Airlines (สิบสองปันนา-เชียงใหม่/ เชียงราย) และ Shandong Airlines (คุนหมิง-กรุงเทพฯ) นอกจากนี้ ยังมีการบินไทยให้บริการเส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ และ Air Asia ให้บริการเส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ/ภูเก็ต

จะเห็นได้ว่า แนวโน้มการเปิดเที่ยวบินใหม่เพิ่มขึ้น ในมุมหนึ่งสะท้อนถึงความต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวไทยของชาวยูนนานที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความเชื่อมโยงทางอากาศที่สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางเพื่อเปิดสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของมณฑลยูนนาน

http://yn.yunnan.cn/html/2018-06/11/content_5249765.htm
http://yn.yunnan.cn/html/2018-06/05/content_5239965.htm