Tencent เปลี่ยนระบบการรักษาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี AI

Tencent เปลี่ยนระบบการรักษาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี AI

บริษัท Tencent ได้ประกาศในที่ประชุม Internet plus ประจำปี 2561 ของจีน ในการเป็นแพลตฟอร์มด้าน “เครือข่ายอินเตอร์เน็ต+การรักษาทางการแพทย์” เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งมีแพลตฟอร์มบริการหลัก 2 ด้าน คือ โรงพยาบาลวีแชทอัจฉริยะและระบบนวัตกรรมการรักษาปัญญาประดิษฐ์ (AI Medical Innovation System)

1.    โรงพยาบาลวีแชทอัจฉริยะ เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ป่วยสามารถใช้บริการผ่านแอปพิเคชั่นวีแชทในการรับบัตรคิว ขอคำปรึกษา สอบถามข้อมูลในระบบออนไลน์ การตรวจวินิจฉัยด้วยระบบ AI การชำระเงินออนไลน์ การยื่นขอชดเชยค่าประกันสังคม การจ่ายยา เป็นต้น เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบขั้นตอนการรักษาทางการแพทย์ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและย่นเวลาในการรักษามากยิ่งขึ้น
2.    ระบบนวัตกรรมการรักษาปัญญาประดิษฐ์  (AI Medical Innovation System) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ AI เข้ามาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ วินิจฉัยและคัดกรองโรค ผ่านข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องมือตรวจส่องโพรงภายในร่างกาย (endoscope) ระบบพยาธิวิทยา เครื่องเอกซเรย์แมมโมแกรม เครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่อง CT และ MRI สแกน สามารถวินิจฉัยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคมะเร็งทางเดินอาหารและโรคมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น ซึ่งความแม่นยำของการวินิจฉัยมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

เมื่อ 1 มิถุนายน บริษัทได้เซ็นต์สัญญาความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือของโรงพยาลในเขตสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซีเกียง ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลประชาชนที่ 1 เซี่ยงไฮ้ โรงพยาบาลประชาชน มณฑลเจียงซู โรงพยาบาลประชาชน มณฑลเจ้อเจียงและโรงพยาบาลอันฮุย โดยใช้ “เครือข่ายอินเตอร์เน็ต+การรักษาทางการแพทย์” มาช่วยแก้ปัญหาระบบการรักษาแบบเก่า โดยใช้เทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และเทคโนโลยี AI เป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มการรักษาทางการแพทย์ ยกระดับการบริการจัดการของโรงพยาบาล

ผู้ป่วยใช้บัตรประจำตัวผู้ป่วยเพียงใบเดียวในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายที่สามารถแชร์ข้อมูลและประวัติผู้ป่วยระหว่างกันได้ ซึ่งในอนาคตจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโรงพยาบาลวีแชทอัจฉริยะ ในการเข้ารับการรักษา การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การรักษาด้วยระบบทางไกลและการยื่นขอชดเชยค่าประกันสังคม และไม่จำเป็นต้องใช้บัตรอีกต่อไปโรงพยาบาลของไทยสามารถศึกษาการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรักษาพยาบาลและการบริการแก่ผู้ป่วย เพื่อสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่สามารถได้รับการรักษาและการบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมปรับปรุงล่าสุด : 20 มิถุนายน 2561
โดย : นางสาวขวัญฤทัย มุทาพร
แหล่งข้อมูล : 长三角医院联盟携手腾讯共建“互联网+医联体” http://it.enorth.com.cn/system/2018/06/04/035628548.shtml 对话腾讯医疗多位专家,全面解读腾讯国家 AI 医疗影像平台 http://tech.ifeng.com/a/20180417/44957664_0.shtml

มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว