เซี่ยงไฮ้ใส่เกียร์เดินหน้าไม่ยั้ง…ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้าน AI ของจีน

เซี่ยงไฮ้ใส่เกียร์เดินหน้าไม่ยั้ง…ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้าน AI ของจีน

 

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์กันมาบ้าง ปัจจุบัน AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้เกิดกระแสความตื่นตัวด้านการพัฒนา AI ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่ง AIไม่เพียงแต่เป็นเทคโนโลยีที่จะสร้างปรากฏการณ์พลิกโฉมโลกแห่งอนาคตเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศให้ก้าวหน้าอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ นครเซี่ยงไฮ้จึงมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้กลายเป็นศูนย์กลางด้าน AI ของประเทศจีน โดยอาศัยความได้เปรียบจากทรัพยากรที่มีอยู่เป็นปัจจัยในการผลักดันอุตสาหกรรม AI  และคาดว่าจะสามารถขยายขนาดอุตสาหกรรม AI ของเมืองได้มากกว่า 1 แสนล้านหยวน (หรือประมาณ 15.06 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี พ.ศ. 2563 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีที่มี 
AI ได้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของคนในยุคปัจจุบัน จึงไม่แปลกที่หลายประเทศรวมทั้งจีน หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม AI มากขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งนี้ เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม AI ของประเทศและตั้งเป้าหมายก้าวไปสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยี AI ชั้นแนวหน้าของโลกในอนาคต เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้จึงได้ประกาศแนวคิดการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม AI ยุคใหม่ของเมืองทั้งหมด 21 ข้อ โดยมีสาระสำคัญคือ เร่งสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Emerging Industries) ระดับโลกที่เน้นการพัฒนาด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะ การขับขี่อัจฉริยะ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะเป็นหลัก  ผลักดันการประยุกต์ใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรมอื่น เช่น การเงิน โลจิสติกส์ การบริการธุรกิจ การเกษตร ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตมากขึ้น  ตลอดจนบ่มเพาะบริษัทนวัตกรรมด้าน AI ที่ทรงอิทธิพลจำนวน 10 แห่ง สร้างเขตสาธิตการประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI จำนวน แห่ง และดำเนินโครงการสาธิตการประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI กว่า 100 โครงการภายในปี พ.ศ. 2563  

ไม่เพียงเท่านั้น นครเซี่ยงไฮ้ยังจะจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์เพื่อช่วยวางแผนและพัฒนา
อุตสาหกรรม AI ของเมือง  สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรม AI ของเมือง  เพิ่มการสนับสนุนกองทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม AI  รวมถึงวางแผนดึงดูดบริษัทต่างชาติชั้นนำด้าน AI ระดับโลกให้เข้ามาจัดตั้งสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคและศูนย์นวัตกรรมของตนเองที่นครเซี่ยงไฮ้ต่อไป 

นอกจากการดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้แล้ว นครเซี่ยงไฮ้ยังมีข้อได้เปรียบกว่าเมืองอื่นในจีนที่จะช่วยต่อยอดให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางด้าน 
AI ของจีนได้ อาทิ การมี Big Data จำนวนมากที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับ AI  มีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในหลายภาคส่วน และเป็นแหล่งรวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI จำนวนกว่า 1 ใน 3 ของประเทศจีนอีกด้วย เรียกได้ว่า นครเซี่ยงไฮ้มีต้นทุนดีอยู่กับตัวก็เหมือนมีชัยไปกว่าครึ่ง ถ้าจะเดินหน้าลุยต่อเพื่อสานฝันให้เป็นจริงก็คงไม่ใช่เรื่องยาก ! 

การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 
AI ของนครเซี่ยงไฮ้สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลจีนไม่ได้มอง AI เป็นเพียงเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังเห็นเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้น จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า เหตุใดจีนเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม AI อย่างเต็มที่ เพราะหากสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นผู้นำเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตได้ก็จะทำให้จีนพัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้น และนั่นอาจหมายถึงการเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกในวันข้างหน้าด้วยเช่นกัน ซึ่งจีนคงไม่ปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปอย่างแน่นอน 

สำหรับประเทศไทย 
AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ยิ่งอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยแล้ว ไทยก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ นอกจากนี้ ไทยยังสามารถใช้ประโยชน์จากการที่จีนมองหาแนวร่วมพันธมิตรในการพัฒนาอุตสาหกรรม AI เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านบุคลากร การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ระหว่างไทย-จีนต่อไป  


หมายเหตุ
 
:

1. AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง ความฉลาดเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้หรือมีปัญญานั่นเอง 
ปรับปรุงล่าสุด : 28 ธันวาคม 2560
โดย : นางสาวศิวิมล มโนภานนท์
แหล่งข้อมูล : 1. ข้อมูลจากเว็บไซต์ chinadaily.com เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง Shanghai positions itself as nation’s AI hub 2. ข้อมูลจากเว็บไซต์ finance.jrj.com.cn เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 上海推新一代人工智能发展意见 2020 年AI 产业规模超 1000亿 3. ข้อมูลจากเว็บไซต์ shanghai.gov.cn เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 市政府新闻发布会介绍新出台的《关于本市推新一代人工智能发展的实施意见》主要内容 4. ข้อมูลจากเว็บไซต์ sh.zhaoshang.net เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง预计2020 年上海人工智能产业将超千亿

นครเซี่ยงไฮ้ / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซียงไฮ้