ห้องทดลอง “AI + เทคโนโลยีกระจายเสียง” แห่งแรกของจีน ก่อตั้งในนครฉางซา

ห้องทดลอง “AI + เทคโนโลยีกระจายเสียง” แห่งแรกของจีน ก่อตั้งในนครฉางซา

ห้องทดลอง “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence:AI)+ เทคโนโลยีกระจายเสียง”แห่งแรกของจีน ได้ก่อตั้งขึ้นในนครฉางซา บนความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มณฑลหูหนานกับบริษัท iFLYTEK

ศูนย์วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มณฑลหูหนานเป็นสื่อวิทยุและโทรทัศน์ระดับแนวหน้าของจีน ขณะเดียวกัน iFLYTEK ก็เป็นบริษัท AI ที่มีชื่อเสียงของจีน และมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เสียง เช่น การจำเสียงพูดและลักษณะเสียงของภาษา เพื่อนำมาพัฒนาด้านการแปลภาษาบนแอพพลิเคชั่น ดังนั้น
ความร่วมมือของสององค์กรในการก่อตั้งห้องทดลองดังกล่าวเป็นการนำข้อได้เปรียบ/จุดเด่นของทั้งสององค์กรในด้านการใช้ภาษา Big Data และ Cloud Computing มาผลักดันให้การสื่อสารและการกระจายเสียงก้าวหน้าไปอีกขั้น

Mr. Niu Songfeng ผู้อำนวยการศูนย์วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มณฑลหูหนาน กล่าวว่า ห้องทดลองดังกล่าวจะทำให้การทำงานของสื่อมวลชนสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะขั้นตอนการแปลภาษา ด้าน Mr. Hu Yu ประธานกรรมการบริหารบริษัท iflytek กล่าวว่า แต่เดิมงานวิทยุและโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะใช้คนในการดำเนินงาน ปัจจุบัน หากใช้ AI มาอำนวยความสะดวก จะช่วยลดภาระของนักข่าว และช่วยให้การออกอากาศและการกระจายเสียงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

http://www.hn.xinhuanet.com/2017-12/19/c_1122135259.htm
http://news.163.com/17/1218/23/D5VMU85U000187VG.html