กุ้ยหยางจะดึงดูดโครงการ Big Data กว่า 5 หมื่นล้านหยวน ในช่วง 3 ปี

กุ้ยหยางจะดึงดูดโครงการ Big Data กว่า 5 หมื่นล้านหยวน ในช่วง 3 ปี

ภายในปี 2563 กุ้ยหยางจะดึงดูดเงินลงทุนโครงการ Big Data กว่า 50,000 ล้านหยวน โดยดึงดูดบริษัทด้าน Big Data เข้าไปลงทุนในกุ้ยหยางเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้กุ้ยหยางกลายเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรม Big Data ที่สำคัญของจีน

สำนักงาน Big Data มณฑลกุ้ยโจว เปิดเผยว่า อุตสาหกรรม Big Data ของมณฑลกุ้ยโจวเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นตัวดึง GDP มณฑลให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2560 กุ้ยโจวดึงดูดโครงการ Big Data 263 โครงการ รวมมูลค่า 35,870 ล้านหยวน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Big Data เติบโตอย่างมาก อาทิ ธุรกิจสื่อสารคมนาคมมีรายได้ 53,950 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 129.6 ธุรกิจซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีรายได้ 20,700 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 36.4

ปัจจุบัน กุ้ยโจวมีบริษัทด้าน Big Data ถึง 8,949 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 3 ปีก่อนที่มีจำนวน 1,400 บริษัท ธุรกิจ Big Data ที่มีชื่อเสียงของโลกและของจีนทยอยเข้าไปลงทุนในกุ้ยโจว อาทิ Apple, Huawei, Tencent อาลีบาบา และหัวซิ่นทง (HXT)

http://www.gz.xinhuanet.com/2017-11/30/c_1122033599.htm