หูหนานก่อตั้ง Hunan Maglev Group ส่งเสริมรถไฟฟ้าแม่เหล็กให้เป็นอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

หูหนานก่อตั้ง Hunan Maglev Group ส่งเสริมรถไฟฟ้าแม่เหล็กให้เป็นอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 บริษัท Hunan Maglev Group ได้ก่อตั้งขึ้น ณ นครฉางซา มณฑลหูหนาน จากความร่วมมือของวิสาหกิจส่วนกลางและวิสาหกิจมณฑล เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟฟ้าแม่เหล็กและส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรม

Hunan Maglev Group ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ได้แก่ Hunan Rail Transportation Group, China Railway Group (CREC), China Railway Signal & Communication Corp (CRSC), CRRC Zhuzhou Electric Locomotive (CRRC ZELC), Hunan Communication and Water Conservancy Group (HNCC), Hunan Maglev Transportation Development ทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหยวน โดยมุ่งเน้นทั้งการผลิตและบริการ (การบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุง) รวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย์

แต่ละหน่วยงานที่ได้ร่วมกันก่อตั้ง Hunan Maglev Group มีความชำนาญที่แตกต่างกันไปทั้งในด้านเทคโนโลยี ระบบควบคุม การก่อสร้าง การผลิตอุปกรณ์ และ การบริหารจัดการ การก่อตั้ง Hunan Maglev Group นอกจากจะดำเนินการเพื่อขยายตลาดภายในจีนแล้ว ยังเป็นการสร้างแบรนด์ “Hunan Maglev” ส่งออกไปต่างประเทศ ทำให้หูหนานกลายเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้าแม่เหล็กระดับนานาชาติ

อนึ่ง เมื่อเดือน พ.ค. 2559 มณฑลหูหนานได้เปิดบริการรถไฟฟ้าแม่เหล็กสายแรกที่ออกแบบ ผลิต และบริหารงานโดยจีนทั้งหมด และในเดือน ส.ค. 2560 ยังได้จัดงาน 2017 International Maglev Forum ขึ้นที่เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้าแม่เหล็กและทรัพย์สินทางปัญญาของมณฑลหูหนานอีกด้วย

http://www.hn.xinhuanet.com/2017-12/20/c_1122138145.htm