“TIPPING Point” ระบบบริหารจัดการร้านอาหารอัจฉริยะในมณฑลส่านซี


http://weibo.com/6074667755/profile?topnav=1&is_hot=1

“TIPPING Point” ระบบบริหารจัดการร้านอาหารอัจฉริยะในมณฑลส่านซี

การพัฒนาของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทำให้ผู้ประกอบการในหลายธุรกิจเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น โดยบทความนี้จะเน้นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของจีน ซึ่งในปี 2559 มีมูลค่า 3.579 ล้านล้านหยวน ทั้งนี้ จากการสำรวจร้านอาหารทั่วประเทศจีนกว่า 700 แห่งในกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้น และเมืองต่างๆ ใน 20 มณฑลทั่วประเทศจีน ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 ร้านอาหารร้อยละ 55 เปิดใช้ Official Account ใน Wechat เพื่อสื่อสารกับลูกค้า และมีร้านอาหารร้อยละ 40.81 ที่มีแนวโน้มพัฒนาการบริหารจัดการแบบอัจฉริยะ

การบริหารจัดการร้านอาหารแบบอัจฉริยะคืออะไร ?

การบริหารจัดการร้านอาหารแบบอัจฉริยะ คือ การเปลี่ยนจากการใช้เมนูกระดาษ พนักงานรับออเดอร์ และชำระเงินด้วยเงินสด มาเป็นการให้บริการโดยใช้ระบบออนไลน์ อาทิ การใช้เมนูอาหารอิเล็กทรอนิกส์และการสั่งอาหารแบบออนไลน์ การชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งลูกค้าจะเป็นสมาชิกและสามารถสะสมคะแนนได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกใบสมัคร อีกทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนร้านออนไลน์ ทำให้ร้านสามารถรับทราบผลตอบรับของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในมลฑลส่านซีมีระบบบริหารจัดการร้านอาหารอัจฉริยะ เรียกว่า “TIPPING Point พัฒนาโดยบริษัท Shaanxi YUN ZHI FAN Information Technology โดยร้าน “Bai Yuan Bai” ในนครซีอานซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ใช้ระบบ “TIPPING Point” ในการบริหารจัดการร้าน นายหยาง ผู้จัดการร้าน กล่าวว่า “ระบบ TIPPING Point ช่วยให้ร้านลดต้นทุนค่าจ้างพนักงานได้ร้อยละ 30-60 ต่อเดือน อีกทั้งยังได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า เนื่องจากร้านสามารถให้บริการได้รวดเร็ว และที่สำคัญร้านสามารถคำนวนรายรับ-รายจ่ายผ่านระบบฯ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย”

นอกจากนี้ บริษัท Shaanxi YUN ZHI FAN Information Technology มีแผนการขยายระบบ TIPPING Point ไปยังร้านอาหารต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวของนครซีอาน เนื่องจากในแต่ละวันร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และลูกค้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต้องการได้รับการบริการที่รวดเร็ว นอกจากนี้ ระบบ TIPPING Point ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการธุรกิจ Start-up ที่มีเงินลงทุนไม่มากนัก เพราะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร

ระบบบริหารจัดการร้านอาหารอัจฉริยะดีอย่างไร

           1. ช่วยลดต้นทุน โดยเฉพาะด้านการจ้างพนักงาน เนื่องจากลูกค้าสามารถสั่งอาหารด้วยตนเองผ่านเมนูอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ การติดตั้งและดูแลระบบบริหารจัดการร้านอาหารอัจฉริยะยังใช้เงินลงทุนไม่มากนัก โดยร้านอาหารร้อยละ 77.65 ใช้งบประมาณในการลงทุนต่ำกว่า 10,000 หยวน/ปี และร้อยละ 5.63 ใช้เงินลงทุนมากกว่า 20,000 หยวน/ปี

           2. สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าไม่จำเป็นต้องต่อคิวในการสั่งอาหาร และไม่จำเป็นต้องใช้เงินสด โดยลูกค้าสามารถชำระเงินออนไลน์ได้ทันที นอกจากนี้ ยังช่วยลดความผิดพลาดในการสั่งอาหาร เนื่องจากลูกค้าจะเป็นผู้สั่งอาหารผ่านเมนูอิเล็กทรอนิกส์และคำสั่ง (Order) จะถูกส่งไปยังห้องครัวโดยตรง

           3. สามารถบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของร้านผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา โดยในระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวัน และคำนวนผลกำไร-ขาดทุน

           4. สามารถปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของร้านได้ตรงจุด โดยระบบจะบันทึกข้อมูลการสั่งอาหารของลูกค้า การแสดงความคิดเห็น และการให้คะแนนร้าน ซึ่งร้านสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการบริการและจัดโปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

อ้างอิง

1.http://www.199it.com/archives/522175.html

2.https://baike.baidu.com/item/%E6%99%BA%E6%85%A7%E9%A4%90%E5%8E%85/97081?fr=aladdin

3.http://sn.ifeng.com/a/20170609/5735797_0.shtml

4.http://www.yzhifan.com/
ปรับปรุงล่าสุด : 10 สิงหาคม 2560
โดย : ใบไม้ จันทรชิต ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน
แหล่งข้อมูล : http://www.yzhifan.com/

มณฑลส่านซี / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน