ชิงต่าว เปิดประตูสู่โลก โดยใช้ ”เมืองท่าทางบก”

ชิงต่าว เปิดประตูสู่โลก โดยใช้ ”เมืองท่าทางบก”

หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ครั้งที่ 18 ณ เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง ชิงต่าวเริ่มมองหาโอกาสในการค้ากับประเทศ SCO โดยเฉพาะการขนส่งโดยใช้ “เมืองท่าทางบก” (Inland Ports) ในปัจจุบัน ตามนโยบายแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic Belt) ประเทศจีนได้จัดตั้งเมืองท่าทางบก 10 แห่ง อาทิ เมืองเจิ้งโจวในมณฑลเหอหนาน นครซีอานในมณฑลส่านซี และเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ โดยเมืองท่าทางบกจะให้บริการด้านศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าถึงท่าเรือชิงต่าวโดยตรง และส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลก ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับบริการ เมืองท่าทางบกชิงต่าว มีส่วนช่วยพัฒนาเส้นทางการขนส่งของประเทศ โดยมีการเชื่อมต่อการขนส่งไปยังทวีปเอเชียกลางได้เป็นอย่างดี สินค้าสามารถส่งต่อจากท่าเรือไปยังศูนย์ขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองชิงต่าวได้โดยตรง และมีขบวนรถไฟขนสินค้าข้ามพรมแดนรายวันไปยังเอเชียกลางและอีกหลายประเทศในยุโรป รวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นาย Wei Xuelun รองกรรมการผู้จัดการบริษัทชิงต่าวพอร์ทอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “รถไฟบรรทุกสินค้าจะสามารถเดินทางไปยังประเทศในทวีปเอเชียกลาง 5 ประเทศได้ภายใน 14 วัน เส้นทางรถไฟทั้งหมดมีความยาว 4,500 กิโลเมตร และใช้เวลาในการขนส่งน้อยกว่าการขนส่งทางทะเลถึง 30 วัน นับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการการขนส่งสินค้าทางเมืองท่าทางบกในปี 2558 มีการดำเนินการขนส่งทางรถไฟมาแล้วมากกว่า 3,000 เที่ยว เมืองท่าทางบกในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ตั้งอยู่ในเมืองหลวงอูหลู่มู่ฉี (Urumqi) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเส้นทางเดินทางได้ถึง 17 ประเทศ ได้แก่ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน รัสเซีย เยอรมนี สเปน ตุรกี และอิหร่าน โดยมีประเทศปลายทางหลายแห่งในกลุ่มประเทศสมาชิก SCO นอกจากนี้ นาย Yu Chentao รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและข้อมูลข่าวสารของกลุ่มท่าเรือชิงต่าวกล่าว “เราเชื่อว่าหลังจากการประชุมสุดยอด SCO ที่เมืองชิงต่าว จะทำให้การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ มีความสะดวกและราบรื่นมากขึ้น และชิงต่าวจะเป็นประตูเชื่อมต่อเอเชียกลางกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกตามนโยบาย One Belt One Roadปรับปรุงล่าสุด : 22 มิถุนายน 2561
โดย : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว
แหล่งข้อมูล : chinadaily.com.cn

มณฑลซานตง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว