มูลค่าการนำเข้า – ส่งออกของหูหนานช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 เพิ่มขึ้น 48.6%

มูลค่าการนำเข้า – ส่งออกของหูหนานช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 เพิ่มขึ้น 48.6%

ข้อมูลจากด่านศุลกากรนครฉางซาระบุว่า มูลค่าการนำเข้า – ส่งออกของมณฑลหูหนานช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 สูงถึง 2,590 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 48.6 (อัตราการเพิ่มขึ้นสูงเป็นอันดับที่ 1 ของมณฑลภาคกลางของจีน) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 1,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้า 1,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 34.9 และร้อยละ 64.4 ตามลำดับ

 

ที่มา http://cimg2.163.com/catchpic/2/21/21535D0184FCC49E44F9DEE57927BDC8.jpg

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากด่านศุลกากรนครฉางซากล่าวว่า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลหูหนานช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 ได้จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของ 6 มณฑลภาคกลางของจีน ซึ่งเพียงแค่สูงกว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลซานซี(山西)ขณะเดียวกัน ช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 มณฑลหูหนานได้ขาดดุลการค้าจากต่างประเทศติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน โดยช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 มณฑลหูหนานได้ขาดดุลการค้าจากต่างประเทศจำนวน 79.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเดือน ก.พ. 2554 มณฑลหูหนานได้ขาดดุลการค้าจากต่างประเทศมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 ผลิตภัณฑ์แมงกานีส เหล็กกล้า เครื่องเคลือบดินเผาใช้ภายในบ้าน เป็นสินค้าสำคัญที่มณฑลหูหนานส่งออกไปยังต่างประเทศ และอลูมิเนียมออกไซด์ สินแร่ตะกั่ว แผงวงจรรวม เป็นสินค้าสำคัญที่มณฑลหูหนานนำเข้าจากต่างประเทศ
ปรับปรุงล่าสุด : 15 มีนาคม 2554
โดย : นางสาวอุมาวดี แซ่ผู่
แหล่งข้อมูล : www.rednet.cn(湖南红网)

มณฑลหูหนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง