สายการบิน China Eastern เปิดบินตรงเส้นทางต่างประเทศเส้นแรก เส้นทางกว่างโจว-กรุงเทพฯ

สายการบิน China Eastern เปิดบินตรงเส้นทางต่างประเทศเส้นแรก เส้นทางกว่างโจว-กรุงเทพฯ

สายการบิน China Eastern เปิดเส้นทางบิน กว่างโจว-กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเส้นทางบินตรงต่างประเทศเส้นทางแรก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 โดยมีเที่ยวบิน ไป-กลับ ทุกวัน วันละ 1 เที่ยว รายละเอียดดังต่อไปนี้

เส้นทางบิน

รหัสเที่ยวบิน

เวลาเครื่องออก

เวลาเครื่องลง

กว่างโจว-กรุงเทพฯ

MU2077

14:20

16:10

กรุงเทพฯ-กว่างโจว

MU2078

17:10

21:10

 

 

 

 

การเดินทางโดยสายการบิน China Eastern จากมณฑลกวางตุ้งไปยังไทย นอกจากเส้นทางข้างต้นแล้ว ยังมีเส้นทางอื่น ๆ ได้แก่ เส้นทางกว่างโจว-กระบี่และเส้นทางเซินเจิ้น-กระบี่ ซึ่งผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารจากตัวแทนจำหน่ายของสายการบิน ในเมืองตงก่วน (เขตว่านเจียง) เมืองฝอซาน
เมืองฝอซานชุ่นเต๋อ (ชุมชนหลงซาน อำเภอหลงเจียงเขตชุ่นเต๋อ เมืองฝอซาน) เมืองจูไห่ เมืองจงซาน เมืองเจียงเหมิน เป็นต้น สามารถซื้อบัตรโดยสารพร้อมรสรับส่งไปยังสนามบินไป๋หยุน นครกว่างโจว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

นักท่องเที่ยวจากมณฑลกวางตุ้งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่น่าจับตามอง เห็นได้จากพฤติกรรมการท่องเที่ยว ในช่วง Golden Week (1 ตุลาคม-7 ตุลาคม) ปี 2560 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินไป๋หยุนไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศในช่วงดังกล่าวมากถึง 6 ล้านคน ซึ่งไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจีน Ctrip เผยว่า ชาวกว่างโจวนิยมเส้นทาง ภูเก็ต-เกาะพีพีและเส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา มากที่สุด ในช่วง Golden Week นักท่องเที่ยวกว่างโจวใช้จ่ายเฉลี่ย 7,000 หยวนต่อคน นอกจากนี้ ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของจีน (ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) ก็เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้จับจ่ายใช้สอยในไทยมากขึ้น

ปัจจุบันสามารถเดินทางจากไทยไปยัง 4 จุดหมายปลายทางสำคัญในมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่ กว่างโจว เซินเจิ้น ซัวเถาและจ้านเจียง รวมวันละประมาณ 45 เที่ยวบิน

ตารางแสดงเที่ยวบินระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง

เส้นทาง

จำนวนเที่ยวบิน

ระยะเวลาบิน

กรุงเทพฯ-กว่างโจว

วันละ 10-15 เที่ยว

(Thai Lion Air, Spring Airlines, Air Asia, Thai Smile, Kenya Airways, China Southern, Bangkok Airways)

2 ชม 50 นาที

กรุงเทพฯ-เซินเจิ้น

วันละ 9 เที่ยว

(China Southern, Air Asia, Shenzhen Airlines, Air China)

3 ชม

กรุงเทพฯ-ซัวเถา

วันละ 4 เที่ยว

(Air Asia,  Spring Airlines, China Southern)

3 ชม

กรุงเทพ-จ้านเจียง

วันละ1 เทียว

(China Express)

2 ชม 35 นาที

เชียงใหม่-กว่างโจว

วันละ 10 เทียว

(Thai Lion Air, Spring Airlines, China Southern, Air Asia, Lucky Air)

2 ชม 30 นาที

ภูเก็ต-กว่างโจว

วันละ 4 เที่ยว

(Spring Airlines, China Southern, Xiamen Airlines)

3 ชม 30 นาที

ภูเก็ต-เซินเจิ้น

วันละ 2 เที่ยว

(China Southern, Shenzhen Airlines)

3 ชม 50 นาที

กระบี่-กว่างโจว

วันละ 2 เที่ยว

(Sichuan Airlines, China Eastern)

3 ชม

กระบี่-เซินเจิ้น

วันละ 1 เที่ยว

(China Eastern)

3 ชม 20 นาที

 

เส้นทางบินมากมายที่เพิ่มขึ้น ไม่เพียงเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวชาวกวางตุ้งที่เดินทางไปยังไทย แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสำหรับชาวจีน ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรรักษามาตรฐานด้านการบริการ สินค้าและความปลอดภัย เพื่อรักษาภาพลักษณ์และคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยต่อไป
ปรับปรุงล่าสุด : 12 กรกฏาคม 2561
โดย : จัดทำโดย นางสาวขวัญฤทัย มุทาพร เรียบเรียงโดย นายสรศักดิ์ บุญรอด
แหล่งข้อมูล : 广州至曼谷东航首开正班国际航线 http://news.xkb.com.cn/guangzhou/2018/0709/511856.html Thai Smile เปิดเที่ยวบินตรง กว่างโจว-ภูเก็ต ตอกย้ำความนิยมไทย http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=504&ID=18047

มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว