ทางเลือกใหม่! เดินทางจากหนานชงสู่ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ ด้วยรถไฟความเร็วสูง

ทางเลือกใหม่! เดินทางจากหนานชงสู่ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ ด้วยรถไฟความเร็วสูง

กรมการรถไฟแห่งประเทศจีน เปิดให้บริการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเพิ่มอีก 2 เส้นทาง คือ เส้นทางหนานชง-ปักกิ่ง และเส้นทางหนานชง-เซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยดำเนินการภายใต้กรอบโครงการ “เส้นทางรถไฟ 7.1

เมืองหนานชง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน เป็นเมืองจุดยุทธศาสตร์สำหรับการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งระหว่าง 3 เมืองสำคัญในจีนตะวันตก ได้แก่ นครเฉิงตู มหานครฉงชิ่ง และนครซีอาน มีเส้นทางด่วนเชื่อมต่อภายในเมืองมากเป็นอันดับ 2 ของมณฑลเสฉวน ปัจจุบัน กำลังเร่งรัดพัฒนาการคมนาคมขนส่ง “สี่ทิศทาง” คือทางรถ ทางรถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศ

เดือนมีนาคม 2651 ที่ผ่านมา คณะกรรมการเทศบาลเมืองหนานชง ร่วมกับบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน บริษัทการรถไฟแห่งชาตินครเฉิงตู และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือกันในเรื่องการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในขบวนรถไฟ รวมถึงประสานงานเพื่อยื่นขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดตารางเวลาเดินรถประจำวันของรถไฟความเร็วสูงใหม่ ประกอบด้วย

1) ขบวน G310 รถไฟความเร็วสูงเส้นทางหนานชง-ปักกิ่ง ออกเดินทาง เวลา 8.03 น. ถึงปักกิ่งเวลา 21.42 น. ใช้เวลาเดินทางรวม 13 ชั่วโมง 30 นาที และหยุดเพื่อรับผู้โดยสารเพิ่ม 18 เมือง

2) ขบวน G1338 รถไฟความเร็วสูงเส้นทางหนานชง-เซี่ยงไฮ้ ออกเดินทาง เวลา 10.03 น. ถึงเซี่ยงไฮ้ เวลา 23.00 น. ใช้เวลาเดินทางรวม 13 ชั่วโมง และหยุดเพื่อรับผู้โดยสารเพิ่ม 21 เมือง

3) ขบวน G1337 รถไฟความเร็วสูงเส้นทางเซี่ยงไฮ้-หนานชง ออกเดินทาง เวลา 8.25น. ถึงหนานชง เวลา 21.36 น. ใช้เวลาเดินทางรวม 13 ชั่วโมง และหยุดเพื่อรับผู้โดยสารเพิ่ม 21 เมือง

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงใหม่ใน 2 เส้นทาง ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการให้บริการแก่ประชาชนและระบบการคมนาคมขนส่ง ที่จากเดิมต้องใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า 26 ชั่วโมง ให้มีความรวดเร็วขึ้น แต่ยังมีช่วยผลักดันการพัฒนาความเป็นเมือง ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ชาวหนานชง และส่งเสริมให้เมืองหนานชงขยับขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคตะวันตกของจีนอีกด้วย
ปรับปรุงล่าสุด : 11 กรกฏาคม 2561
โดย : น.ส.สุรางค์รัตน์ อมรเลิศวรากุล
แหล่งข้อมูล : scnews.newssc.org

มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู