รถไฟขนส่งสินค้า “หลูโจว-กว่างโจว” ขบวนแรกเริ่มทดลองวิ่งแล้ว

รถไฟขนส่งสินค้า “หลูโจว-กว่างโจว” ขบวนแรกเริ่มทดลองวิ่งแล้ว

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 รถไฟขนส่งสินค้า “หลูโจว-กว่างโจว” ขบวนทดลองได้เคลื่อนขบวนออกจากสถานีรถไฟหลูโจว มุ่งหน้าไปยังสถานีหวงผู่ นครกว่างโจว และต่อไปถึงเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งแสดงว่าโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ลงสู่ตอนใต้และบูรณาการขนส่งทางน้ำและรางของเมืองหลูโจว มณฑลเสฉวน ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว    

ขบวนขนส่งสินค้า “หลูโจว-กว่างโจว” ที่ขนส่งสินค้าสำหรับส่งออกไปยังต่างประเทศ มีจุดเริ่มต้นจากสถานีรถไฟหลูโจว ในเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนตอนใต้ ขนส่งสินค้าไปยังสถานีหวงผู่ นครกว่างโจว ต่อเนื่องไปถึงเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และจะมีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าเพื่อขนส่งทางน้ำต่อไปยังประเทศในอาเซียน ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าจากเมืองหลูโจวไปถึงนครกว่างโจวใช้เวลาประมาณ 50 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางน้ำจะประหยัดเวลาได้มากถึง 20 วัน

นายจู ชิวรุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการค้าระหว่างประเทศประจำเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนตอนใต้ ให้ข้อมูลว่า “เดิมทีการขนส่งสินค้าทางน้ำจากมณฑลเสฉวนส่วนใหญ่จะขนส่งสินค้าไปรวมกันที่ท่าเรือฉงชิ่ง ขนส่งผ่านแม่น้ำแยงซีเกียงไปยังมหานครเซี่ยงไฮ้ และส่งต่อไปยังฮ่องกง ซึ่งจะใช้เวลาการขนส่งที่ยาวนาน แต่ขณะนี้ เมื่อเส้นทางรถไฟ “หลูโจว-กว่างโจว” เปิดให้บริการจะทำให้สินค้าที่เตรียมขนส่งไปยังภาคตะวันออกของจีนและขนส่งต่อไปยังอาเซียนจะมารวมตัวกันที่ท่าเรือหลูโจวเพื่อเปลี่ยนถ่ายสินค้า โดยใช้การขนส่งรถไฟหลูโจว-กว่างโจวแทน เนื่องจากประหยัดเวลากว่าการขนส่งทางน้ำ และมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการขนส่งทางบก”  

นอกจากนี้ การเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าสายดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาการขนส่งทางน้ำบนแม่น้ำแยงซีเกียงที่ติดขัด โดยเฉพาะในช่วงที่น้ำลด และในช่วงที่ขนส่งผ่านบริเวณเขื่อนสามโตรก และที่สำคัญเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งโลจิสติกส์ให้กับเมืองหลูโจว มณฑลเสฉวน ที่สามารถเชื่อมโครงข่ายการขนส่งโดยการบูรณาการทางรถไฟและทางน้ำ เพิ่มช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการส่งสินค้าสู่ต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อริเริ่ม OBOR ของจีน 

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2561 รถไฟขนส่งสินค้า “หลูโจว-กว่างโจว” จะให้บริการขนส่งสินค้าสัปดาห์ละ 1 เที่ยว และมาเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ฮ่องกงเพื่อขนส่งสินค้าดังกล่าวผ่านทางน้ำกระจายไปยังประเทศในอาเซียนต่อไป โดยจะขนส่งสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าไอทีเมดอินเสฉวน โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เป็นต้น 
ปรับปรุงล่าสุด : 29 ธันวาคม 2560
โดย : นายธวัช มหิตพงษ์
แหล่งข้อมูล : www.scol.com.cn

มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู