มณฑลซานตงเร่งสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างเมืองทางฝั่งเหนือ – ใต้

มณฑลซานตงเร่งสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างเมืองทางฝั่งเหนือ – ใต้

ความก้าวหน้าทางด้านรถไฟความเร็วสูงของจีน ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่โดดเด่น และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สำหรับมณฑลซานตง ล่าสุดได้มีการวางแผนขยายการก่อสร้างรถไฟระหว่างเมืองในนครจี่หนาน ซึ่งเป็นนครเอกของมณฑลซานตงให้เชื่อมโยงไปสู่เมืองด้านเศรษฐกิจอีก 7 เมือง ได้แก่ เมืองจือโป๋ เมืองไท่อัน เมืองไหลอู่ เมืองเต๋อโจว เมืองเหลียวเฉิง เมืองปินโจว และเมืองตงหยิง ซึ่งเมื่อการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้การเดินทางข้ามเมือง ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมง และสร้างความสะดวกสบายแก่ประชาชน เพื่อไปมาหาสู่กันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. รถไฟระหว่างนครจี่หนาน - เมืองไหลอู่ ได้ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ซึ่งจะเริ่มดำเนินก่อสร้างภายในปีนี้ โดยมีระยะทางทั้งสิ้น 115.831 กิโลเมตร และจะเปิดใช้บริการในปี ค.ศ. 2020
2. รถไฟระหว่างเมืองจี่หนาน – เมืองไท่อัน ก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงแรกแล้ว โดยมียอดการลงทุนก่อสร้างประมาณ 10,000 ล้านหยวน รถไฟสายนี้มีระยะทางยาว 74 กม. และจะวิ่งเข้าสู่เมืองไท่อัน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น ภูเขาไท่หรือไท่ซาน ในฝั่งทิศตะวันออก
3. รถไฟที่จะเชื่อมโยงระหว่างมณฑล เส้นทางเมืองเจิ้งโจว – นครจี่หนาน จะเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมระหว่างมณฑลเหอหนานกับมณฑลซานตงเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ในช่วงเส้นทางมณฑลเหอหนานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว แต่ในช่วงเส้นทางมณฑลซานตง กำลังอยู่ในระหว่างการวางแผน

กล่าวได้ว่า เมื่อมองไปในอนาคตอันใกล้ ประชาชนในมณฑลซานตง จะมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปมาระหว่างเมืองต่าง ๆ ในมณฑลและมณฑลใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นความก้าวหน้าทางด้านคมนาคมที่สำคัญในมณฑล และเป็นตัวขับเคลื่อนในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ฯลฯ ในมณฑลต่อไป


                                                                       *****************************


ที่มา http://www.dzwww.com/shandong/sdnews/201709/t20170901_16368104.htmปรับปรุงล่าสุด : 08 กันยายน 2560
โดย : น.ส.สุพรรษา ชั้นรัศมี
แหล่งข้อมูล : sdnews

มณฑลซานตง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว