เฉิงตู เริ่มทดลองใช้รถไฟขนส่งสินค้าเส้นทางเฉิงตู-กว่างซี-อาเซียน

เฉิงตู เริ่มทดลองใช้รถไฟขนส่งสินค้าเส้นทางเฉิงตู-กว่างซี-อาเซียน

 

 

อีกไม่นาน สินค้าไทยจะมีช่องทางส่งออกไปยังนครเฉิงตูเพิ่มขึ้น หลังจากที่ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-กว่างซี-อาเซียน(蓉桂马)ได้เริ่มทดลองวิ่งแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา และคาดว่าขบวนปฐมฤกษ์รถไฟขนส่งสินค้าสายนี้จะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2560 นี้  

เส้นทางขนส่งสินค้าเฉิงตู-กว่างซี-อาเซียน เป็นการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างทางรางและทางทะเล โดยมีจุดเริ่มต้นจากสถานีรถไฟชิงไป๋เจียง นครเฉิงตู ขนส่งระบบรางไปถึงท่าเรือในอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ใช้เวลา 60 ชม.) จากนั้นอาศัยการขนส่งทางทะเลจากท่าเรือในอ่าวเป่ยปู้สู่ท่าเรือสำคัญในประเทศอาเซียน อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ซึ่งรวมระยะเวลาการขนส่งทั้งสิ้นประมาณ 20 วัน

เจ้าหน้าที่การท่าของสถานีรถไฟชิงไป่เจียง ให้ข้อมูลว่า “ในทุกเดือนนครเฉิงตูจะส่งออกสินค้า อาทิ ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ เครื่องปรุง เคมีภัณฑ์ และเครื่องดินเผา ไปยังประเทศไทย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยอาศัยการขนส่งทางน้ำจากนครเฉิงตูไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกของจีน เพื่อเปลี่ยนถ่ายสินค้าและขนส่งทางทะเลต่อไปยังประเทศอาเซียนต่าง ๆ ขณะเดียวกัน การขนส่งสินค้าจากประเทศอาเซียนจะอาศัยการขนส่งทางทะเลมายังท่าเรือฝั่งจีนตะวันออก จากนั้นจะเชื่อมต่อการขนส่งทางแม่น้ำหรือทางบกเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่จีนตอนในซึ่งใช้เวลาขนส่งกว่า 40 วัน ดังนั้น การเปิดใช้รถไฟขนส่งสินค้าสายเฉิงตู-กว่างซี-อาเซียน จะสามารถช่วยประหยัดเวลาการขนส่งสินค้าได้เป็นเท่าตัว

เมื่อเส้นทางการขนส่งใหม่ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้น การขนส่งสินค้าจากเฉิงตูไปประเทศอาเซียนจะสะดวกและรวดเร็วขึ้น และที่สำคัญยังถือเป็นโอกาสสำหรับการส่งออกของสินค้าประเภทอาหารเกษตรแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ชิ้นส่วนสินค้าไอที และแผงวงจรไฟฟ้า จากประเทศอาเซียนไปยังนครเฉิงตู รวมถึงจีนตอนใน ตลอดจนสามารถส่งสินค้าต่อไปยังยุโรปโดยอาศัยรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ยุโรปได้อีกด้วย

อนึ่ง บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บริษัท SITC มีบริการเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือจากท่าเรือในอ่าวเป่ยปู้ไปยังท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง    กว่างซีร่ายแผนขนส่งร่วม 'รถไฟ+เรือ' เชื่อม One Belt One Road 
ปรับปรุงล่าสุด : 09 สิงหาคม 2560
โดย : นายธวัช มหิตพงษ์
แหล่งข้อมูล : www.sichuan.scol.com.cn

มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู