ไตรมาสแรกปี 2554 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหูหนานเพิ่มขึ้นประมาณ 80%

ไตรมาสแรกปี 2554 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหูหนานเพิ่มขึ้นประมาณ 80%

ข้อมูลจากด่านตรวจคนเข้าเมืองนครฉางซาระบุว่า ช่วงไตรมาสแรกปี 2554 ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครฉางซามีจำนวนคนผ่านเข้า – ออกด่านรวมทั้งหมด 99,188 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 16.9 โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3 ประเทศแรกที่เดินทางมายังมณฑลหูหนานมากที่สุด คือ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

ที่มา http://www.qingdaonews.com/images/2005-07/17/QD0717A0C.JPG

ช่วงไตรมาสแรกปี 2554 ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครฉางซามีจำนวนประชาชนจีนผ่านเข้า – ออกด่านรวม 28,868 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 7.4 โดยพื้นที่ 3 อันดับแรกที่มีประชาชนเดินทางไปมากที่สุด คือ ไต้หวัน ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ขณะเดียวกัน มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านเข้า – ออกด่านรวม 43,327 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 78.5 ทั้งนี้ มีจำนวนชาวไต้หวันที่เดินทางมาเยี่ยมญาติพี่น้องในมณฑลหูหนานรวม 22,558 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5

จากข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวต่างชาติเดินทางมายังมณฑลหูหนานเพิ่มมากขึ้น คือ

1) มณฑลหูหนานมีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวในมณฑลหูหนานเพิ่มมากขึ้น
2) เศรษฐกิจของมณฑลหูหนานฟื้นตัว และมีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
ปรับปรุงล่าสุด : 05 เมษายน 2554
โดย : นางสาวอุมาวดี แซ่ผู่
แหล่งข้อมูล : www.hn.chinanews.com(中新社湖南网)

มณฑลหูหนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง