ไตรมาสแรกปี 2554 ราคาบ้านพักอาศัยของนครฉางซาเพิ่มขึ้น 17.78%

ไตรมาสแรกปี 2554 ราคาบ้านพักอาศัยของนครฉางซาเพิ่มขึ้น 17.78%

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านอสังหาริมทรัพย์นครฉางซากับศูนย์วิจัยอสังหาริมทรัพย์นครฉางซาได้แถลงข้อมูลการบริหารตลาดอสังหาริมทรัพย์ของนครฉางซาว่า ช่วงไตรมาสแรกปี 2554 อาคารสิ่งก่อสร้างใหม่สำหรับพักอาศัยในนครฉางซามีราคาเฉลี่ยเท่ากับตร.ม.ละ 4,803 หยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 17.78 โดยอาคารสิ่งก่อสร้างใหม่สำหรับพักอาศัยเฉลี่ยของพื้นที่ 5 เขตหลักในนครฉางซามีราคาเท่ากับตร.ม.ละ 5,261 หยวน

ที่มา http://img0.rednet.cn/ArticleImage/2008/02/20/1023289592.jpg

ช่วงไตรมาสแรกปี 2554 นครฉางซามีพื้นที่อาคารสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายล่วงหน้าจำนวน 3.7265 ล้านตร.ม. ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แลล้วร้อยละ 5.62 โดยแบ่งเป็นพื้นที่อาคารสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ได้อนุมัติให้จำหน่ายล่วงหน้าของพื้นที่ 5 เขตหลักในนครฉางซามจำนวน 2.3539 ล้านตร.ม. ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 17.01

ทั้งนี้ ช่วงไตรมาสแรกปี 2554 นครฉางซามีพื้นที่การซื้อขายอาคารสิ่งก่อสร้างใหม่สูงถึง 5.3038 ล้านตร.ม. เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 6.1 โดยแบ่งเป็นพื้นที่การซื้อขายอาคารสิ่งก่อสร้างใหม่ของพื้นที่ 5 เขตหละกในนครฉางซาจำนวน 3.7954 ล้านตร.ม. เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 10.98

นอกจากนี้ ช่วงไตรมาสแรกปี 2554 นครฉางซามีพื้นที่การซื้อขายบ้านพักอาศัยมือสองรวม 939,400 ตร.ม. (ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 21.4) คิดเป็นยอดซื้อขาย 7,805 หลัง เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 1.96 โดยพื้นที่ 5 เขตหลักของนครฉางซามีพื้นที่การซื้อขายบ้านพักอาศัยมือสองรวม 633,200 ตร.ม. (ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 4.27) คิดเป็นยอดซื้อขาย 5,521 หลัง เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แลล้วร้อยละ 1.87
ปรับปรุงล่าสุด : 11 เมษายน 2554
โดย : นางสาวอุมาวดี แซ่ผู่
แหล่งข้อมูล : www.hn.chinanews.com(中新社湖南网)

มณฑลหูหนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง