ต่างมณฑลเข้าไปลงทุนในยูนนาน 8 แสนล้านหยวน ในช่วง 11 เดือนแรกปี 2560

ต่างมณฑลเข้าไปลงทุนในยูนนาน 8 แสนล้านหยวน ในช่วง 11 เดือนแรกปี 2560

กรมความร่วมมือและส่งเสริมการลงทุนมณฑลยูนนานเปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 ยูนนานมีการลงทุนจากต่างมณฑล 802,590 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 14.8 แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 14: 35: 51 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ประเภทสาขาที่ดึงดูดการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการผลิต 2) อสังหาริมทรัพย์ 3) เกษตรและปศุสัตว์ 4) ทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม และการบริหารโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ และ 5) คมนาคม คลังสินค้า และไปรษณีย์

2. นักลงทุนจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงลงทุนในยูนนานมากที่สุด 372,208 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 18 รองลงมาได้แก่ พื้นที่ปักกิ่ง/เทียนจิน/เหอเป่ย 150,070 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 1.1 และพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง 134,750 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 11.7

3. มณฑลที่ลงทุนในยูนนานมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปักกิ่ง (รวมรัฐวิสาหกิจส่วนกลาง) เสฉวน กวางตุ้ง เจ้อเจียง และฝูเจี้ยน รวมมูลค่า 469,100 ล้านหยวน นอกจากนี้ ยังมีอีก 18 มณฑลที่ลงทุนในยูนนานเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 25 ได้แก่ ส่านซี เหลียวหนิง เซี่ยงไฮ้ หูเป่ย กว่างซี ซานตง หูหนาน เหอเป่ย และเจียงซี เป็นต้น

4. เมืองของยูนนานที่ดึงดูดการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ คุนหมิง ฉวี่จิ้ง หลินชัง หงเหอ และยวี่ซี แต่ละเมืองดึงดูดการลงทุนโดยเฉลี่ยกว่า 69,000 ล้านหยวน นอกจากนี้ ฉู่สง ยวี่ซี หงเหอ เป่าซาน เจาทง และหลินชัง เป็น 6 เมืองที่ดึงดูดการลงทุนได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20

http://yn.yunnan.cn/html/2017-12/22/content_5025340.htm