จีนประกาศใช้ negative list ฉบับใหม่ตั้งแต่ 10 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป


ภาพจาก http://www.360doc.com/

จีนประกาศใช้ negative list ฉบับใหม่ตั้งแต่ 10 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2560 คณะรัฐมนตรีจีนประกาศ “รายการข้อจำกัด/ข้อห้ามสำหรับการลงทุน หรือ Negative List” ฉบับใหม่โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป ในเขตทดลองการค้าเสรีทั้งหมด 11 แห่งของจีน ซึ่ง Negative List ฉบับปัจจุบันประกอบด้วย 95 รายการในสาขาธุรกิจการบิน การผลิตยานยนต์ การเงิน และธุรกิจบันเทิง เป็นต้น

(1) ด้านธุรกิจการผลิต อาทิ การยกเลิกการกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของฝ่ายจีนในการออกแบบและการผลิตเฮลิคอปเตอร์พลเรือนขนาด 3 ตันและ 3 ตันขึ้นไป และการผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์วิศวกรรมทางทะเล

(2) ด้านการผลิตยานยนต์ อาทิ การยกเลิกข้อกำหนดสำหรับบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จัดตั้งใหม่ที่จะต้องมียี่ห้อของตนเอง อย่างไรก็ดี สำหรับการผลิตรถยนต์ทั่วไปและรถยนต์เฉพาะทาง ฝ่ายจีนยังคงต้องถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

(3) ด้านธุรกิจการเงิน อาทิ การอนุญาตให้ธนาคารทุนต่างชาติเป็นตัวแทนจำหน่ายกองทุนและจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล และการยกเลิกการกำหนดทรัพย์สินขั้นต่ำของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของนักลงทุนต่างชาติ

(4) ด้านธุรกิจตรวจสอบบัญชี อาทิ การยกเลิกข้อจำกัดให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทตรวจสอบบัญชีจะต้องมีสัญชาติจีน

(5) ด้านธุรกิจบันเทิง อาทิ การอนุญาตให้บริษัทต่างชาติสามารถลงทุนในการก่อสร้างและบริหารสวนสนุกขนาดใหญ่

ในการพัฒนาบรรยากาศของการลงทุนให้ดีขึ้น จีนได้เริ่มใช้ Negative List ตั้งแต่ปี 2556 ที่เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้ โดยมีข้อจำกัด/ข้อห้ามทั้งหมด 190 รายการ หลังจากนั้น ในปี 2557 จีนได้ลดจำนวนรายการเหลือ 139 รายการ และเหลือ 122 รายการในปี 2558 นอกจากนี้ รัฐบาลจีนได้ประกาศนำ Negative List ไปใช้ในเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลกวางตุ้ง เขตทดลองการค้าเสรีนครเทียนจิน และเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลฝูเจี้ยน

อนึ่ง ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จีนชี้ว่า จนถึงสิ้นเดือน เม.ย. 2560 เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้มีการจัดตั้งบริษัททุนต่างชาติทั้งหมด 8,734 แห่ง มูลค่าการลงทุน 6.88 แสนล้านหยวน และเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลกวางตุ้ง นครเทียนจิน และมณฑลฝูเจี้ยน มีการจัดตั้งบริษัททุนต่างชาติทั้งหมด 12,712 แห่ง มูลค่าการลงทุน 1.13 ล้านล้านหยวน
ปรับปรุงล่าสุด : 19 มิถุนายน 2560
โดย : นายคุณากร เหวิน
แหล่งข้อมูล : http://news.xinhuanet.com/fortune/2017-06/19/c_1121165926.htm

ภาพรวมจีน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง