โอกาสของสินค้าไทย! จีนตั้งเป้าเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากอาเซียน


ภาพจาก http://news.163.com

โอกาสของสินค้าไทย! จีนตั้งเป้าเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากอาเซียน

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2560 นายเฉียนเค่อหมิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า จีนตั้งเป้าที่จะเพิ่มปริมาณการนำเข้าสินค้าจากอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหารสด ถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งออกสินค้าไทยไปยังจีน

ในงานแถลงข่าวของสำนักสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนนายเฉียน ระบุว่า จีนวางแผนจะขยายความร่วมมือกับประเทศอาเซียนในด้านศุลกากรและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเกษตร ผลไม้เขตร้อน ผลิตภัณฑ์ทางทะเล ยางธรรมชาติ และน้ำมันปาล์ม นอกจากนี้ จีนจะเริ่มจัดงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการส่งออกสินค้าจากอาเซียนไปยังจีนอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน จีนมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับอาเซียนต่อไป โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านรถไฟและเส้นทางถนน อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยที่ผ่ามาบริษัทจีนได้ลงนามในสัญญาโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ในด้านความร่วมมือภายใต้ข้อริเริ่ม One Belt One Road จีนกับอาเซียนจะร่วมกันผลักดันกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อบุกเบิกตลาด e-commerce ขนาดใหญ่ในภูมิภาค

ในปัจจุบัน จีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียน ในขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของจีน (อาเซียนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 4 และตลาดนำเข้าอันดับ 2 ของจีน) โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 การค้าระหว่างจีนกับอาเซียนมีมูลค่า 1.96 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งในจำนวนดังกล่าว จีนได้เปรียบดุลการค้ากว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปรับปรุงล่าสุด : 13 กรกฏาคม 2560
โดย : นายคุณากร เหวิน
แหล่งข้อมูล : http://finance.chinanews.com/cj/2017/07-10/8273732.shtml

ภาพรวมจีน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง