จีนประกาศ! ปรับลดเงินอุดหนุนโครงการผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือก รับปีใหม่ 2017


จีนประกาศ! ปรับลดเงินอุดหนุนโครงการผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือก รับปีใหม่ 2017


เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 หลายสำนักข่าวในจีนรายงานว่า หลังจากการประชุมคณะกรรมการสี่ฝ่ายของจีน รัฐบาลจีนได้สรุปผลและตกลงจะประกาศนโยบายเงินอุดหนุนโครงการการผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือกหรือรถยนต์พลังงานสะอาดใหม่ ประจำปี 2017 ซึ่งมีการปรับลดเงินอุดหนุนการผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือกลง ตามแต่ละประเภทรถยนต์ ดังนี้

*  ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

http://img.mp.itc.cn/upload/20161229/1398786dfe024a95bd8d438bfd47f010_th.jpg

รถยนต์ประเภทนี้ มีการปรับลดเงินอุดหนุนลง 20% เท่านั้น ซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบจากนโยบายใหม่ไม่มากนัก โดยนโยบายใหม่ มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้เงินอุดหนุน แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. รถยนต์ใช้ระบบไฟฟ้าทั้งคัน (Pure Electric Vehicle) กำหนดเงินอุดหนุนสูงสุดที่ 55,000 หยวน ต่ำสุดที่ 48,400 หยวน โดยเพิ่มเงื่อนไขด้านประสิทธิภาพทางเทคนิคของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งคันว่า

1.1 รถยนต์จะต้องวิ่งได้ในอัตราความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 ก.ม./ชม. และวิ่งได้นาน 30 นาที

1.2 ด้านคุณภาพของระบบแบตเตอรี่รถยนต์ จะต้อง จะต้องจุพลังงานไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 90WH/KG และยิ่งสามารถผลิตแบตเตอรี่ที่จุกำลังไฟฟ้าได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้เงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น

1.3 ระบบการเผาผลาญพลังงานของเครื่องยนต์ หากรถยนต์ยิ่งประหยัดพลังงาน ก็จะได้เงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น

2. รถยนต์ไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) (ระบบผสม กึ่งน้ำมัน + กึ่งไฟฟ้า)

2.1 กำหนดว่า ถ้าระยะไมล์สะสม (Mileage) ไม่ต่ำกว่า 50 ก.ม. จะได้รับเงินอุดหนุน 24,000 หยวน

2.2 เมื่อระยะไมล์สะสม (Mileage) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 ก.ม. กำหนดให้ประสิทธิภาพการเผาผลาญพลังงานขณะรถวิ่งกับ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงตามมาตรฐานปัจจุบัน จะต้องน้อยกว่า 70%

2.3 เมื่อระยะไมล์สะสม (Mileage) มากกว่าหรือเท่ากับ 80 ก.ม. หากระบบการเผาผลาญพลังงานของเครื่องยนต์ยิ่งประหยัดพลังงานและสามารถวิ่งได้ในระยะทางที่ไกลมากขึ้น ก็จะได้เงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น

2.4 หากกำลังความจุของแบตเตอรี่รถยนต์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 WH/KG จะได้รับเงินอุดหนุน 20,000 หยวน 36,000 หยวน และ 44,000 หยวน ตามลำดับ มากน้อยขึ้นอยู่กับ “ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่” เป็นหลัก แต่หากกำลังความจุของแบตเตอรี่รถยนต์ มากกว่า 120 WH/KG ก็จะได้รับเงินอุดหนุนมากขึ้น 1.1 เท่าตามลำดับ (22,000 หยวน 39,600 หยวน และ 48,400 หยวน)

 

*  ประเภทรถโดยสารทั่วไป (Passenger car/Bus/Coach)

http://img.mp.itc.cn/upload/20161229/b0c2386c1abc43909f1e4210c0be72c9_th.jpg

รถยนต์ประเภทนี้ มีการปรับลดเงินอุดหนุนสูงสุดมากกว่า 40%  โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้เงินอุดหนุน แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. รถโดยสารไฟฟ้า ประเภทที่ไม่ใช่รถแบบชาร์จไฟเร็ว (Quick Charge)

1.1 กำหนดว่า ความจุกำลังไฟฟ้าจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 85 WH/KG เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานจะอยู่ที่ 1800 หยวน/KWH และสูงสุดที่ 230,000 หยวน

1.2  ต้องมีระยะไมล์สะสม (Mileage) ไม่น้อยกว่า 200 ก.ม.

1.3 น้ำหนักรวมของระบบแบตเตอรี่ในเครื่องยนต์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้ำหนักมวลรวมรถยนต์

1.4 ในการวิ่งระยะทาง 100 กม. ระดับการเผาผลาญพลังงาน (EKG) จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.24 WH/KM.KG

2. รถโดยสารไฟฟ้า ประเภทชาร์จไฟเร็ว

2.1 เงินอุดหนุนจะกำหนดตามอัตราส่วนในการชาร์จพลังงานไฟฟ้า คือยิ่งชาร์จได้เร็ว และได้กำลังไฟมาก ก็จะได้รับเงินอุดหนุนมากขึ้นตามอัตราส่วน โดยเงินอุดหนุนขั้นต้นอยู่ที่ 3000 หยวน /KWH สูงสุดที่ 2 แสนหยวน

2.2 น้ำหนักรวมของระบบแบตเตอรี่ในเครื่องยนต์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้ำหนักมวลรวมรถยนต์

2.3 ในการวิ่งระยะทาง 100 กม. ระดับการเผาผลาญพลังงาน (EKG) จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.24 WH/KM.KG

3. รถโดยสารประเภทไฮบริด (Hybrid) (ระบบผสม กึ่งน้ำมัน + กึ่งไฟฟ้า)

3.1 เงินอุดหนุนจะกำหนดตามอัตราการประหยัดน้ำมัน ต้องมีอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต่ำกว่า 40% และยิ่งประหยัดน้ำมันมาก ก็จะได้รับเงินอุดหนุนมากขึ้นตามอัตรา โดยเงินอุดหนุนขั้นต้นอยู่ที่ 3000 หยวน /KWH สูงสุดที่ 1 แสนหยวน

3.2 น้ำหนักรวมของระบบแบตเตอรี่ในเครื่องยนต์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้ำหนักมวลรวมรถยนต์

3.3 ในการวิ่งระยะทาง 100 กม. ระดับการเผาผลาญพลังงาน (EKG) จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.24 WH/KM.KG

 

*  ประเภทรถพลังงานทางเลือกที่ใช้เฉพาะทาง (New energy vehicles)

http://img.mp.itc.cn/upload/20161229/2f7de3a046b64948b05cc657408720ab_th.jpg

http://img.mp.itc.cn/upload/20161229/b0c2386c1abc43909f1e4210c0be72c9_th.jpg

รถยนต์ประเภทนี้ มีการกำหนดเงื่อนไขทางเทคนิคในการให้เงินอุดหนุน ดังนี้

1. ใช้ “กำลังไฟของรถ” เป็นตัวกำหนดการให้เงินอุดหนุน คือ ยิ่งรถมีกำลังไฟมาก ก็จะได้เงินอุดหนุนมากขึ้นตามลำดับ โดยอัตราเงินอุดหนุนสูงสุดอยู่ที่ 150,000 หยวน (ซึ่งถ้าคำนวณจากเงินอุดหนุนสูงสุด กำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่ 131 กิโลวัตต์)

2. ความจุของพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้า ต้องไม่น้อยกว่า 80KW/KG

3. รถพลังงานทางเลือกเฉพาะทาง อาทิ รถขนส่ง รถบรรทุกสินค้า  จะต้องมีระดับการเผาผลาญพลังงาน (EKG) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 WH/KM.KG

4. รถพลังงานทางเลือกเฉพาะทางประเภทอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 3. ) กำหนดว่า ในการวิ่งระยะทาง 100 กม. ระดับการเผาผลาญพลังงาน (EKG) จะต้องไม่เกิน 13 KWH

 

*  ประเภทรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell vehicle)

http://img.mp.itc.cn/upload/20161229/2f7de3a046b64948b05cc657408720ab_th.jpg

รถยนต์ประเภทนี้ มีการกำหนดเงื่อนไขในการให้เงินอุดหนุนจากอัตราการเผาผลาญเซลล์เชื้อเพลิง ดังนี้

1. รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง

- ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จะให้เงินอุดหนุน 2 แสนหยวน/คัน

- ประเภทรถขนส่ง รถโดยสารชขนาดเล็ก จะให้เงินอุดหนุน 3 แสนหยวน/คัน

- ประเภทรถขนส่ง รถโดยสารชขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะให้เงินอุดหนุน 5 แสนหยวน/คัน

2. การเปรียบเทียบระดับแรงม้าของพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงกับแรงม้าสูงสุดของเครื่องยนต์ จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 และไม่ต่ำกว่า 30 KW

 

************************************

 
ปรับปรุงล่าสุด : 10 มกราคม 2560
โดย : น.ส.สุพรรณิกา จีนะ
แหล่งข้อมูล : http://mt.sohu.com/20161229/n477226963.shtml

มณฑลฝูเจี้ยน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน