มณฑลซานตงก่อตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน


มณฑลซานตงก่อตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของเมืองหลายซี มณฑลซานตง เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิตครบวงจร ซึ่งสามารถผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ การประกอบยานยนต์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขนส่งและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งนี้ นาย Zhang Xianjie เลขาธิการพรรคอำเภอเจียงซานได้กล่าวว่า "จีนและเมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหามลพิษอากาศทวีความรุนแรง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม ทำให้นานาประเทศร่วมพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า ประเทศจีนก็พร้อมยกระดับเทคโนโลยีและผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต"

เมืองหลายซี ซึ่งเป็นเมืองรองของเมืองชิงต่าว ได้วางทิศทางในการพัฒนาเมือง โดยเน้นสร้าง "อุตสาหกรรมเมืองใหม่เมืองนิเวศน์และเมืองน่าอยู่" เพื่อพัฒนาและสร้างโลกที่สะอาดสวยงาม แก้ไขปัญหามลพิษและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน โดยจะใช้มาตรการนำร่องวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนสร้างอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้นโยบายรถยนต์ไฟฟ้าเป็นพาหนะที่ให้พลังงานทางเลือกใหม่ของประเทศ

จากรายงานความร่วมมือของรัฐบาลชิงต่าวระบุว่า กลุ่มบริษัทเป่ยฉีได้เริ่มสร้างฐานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2015 และได้รับใบอนุญาตการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศจีน ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 นายสี เหออี้ CEO กลุ่มบริษัทเป่ยฉีได้ยกย่องฐานอุตสาหกรรมเจียงซานระยะที่ 1 ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ไว้วางใจที่สุด ที่มีการก่อสร้างที่รวดเร็ว และมีโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบที่สุด รวมทั้งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขั้นสูง

กลุ่มบริษัทฯ ได้ยกระดับฐานอุตสาหกรรมด้านกำลังการผลิต ทำให้สามารถผลิตรถยนต์ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 50,000 เป็น 100,000 คัน คาดว่าจะมีมูลค่าการผลิตกว่า 6 พันล้านหยวน ส่งผลให้เจียงซานกลายเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ กำลังลงทุนสร้างฐานอุตสาหกรรมระยะที่ 2 ซึ่งมีมูลค่ากว่า 4 พันล้านหยวน ใช้พื้นที่ 170,000 ตารางเมตร สำหรับแผนขยายพื้นที่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง โดยต้องการขยายพื้นที่ 2 ล้านตารางเมตร สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และ 3.33 ล้านตารางเมตร สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และพร้อมส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรฐานการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และดึงดูดผู้ประกอบการให้เข้ามาลงทุน แผนโครงการฐานอุตสาหกรรมระยะที่ 2 จะเริ่มผลิตรถยนต์ในปีหน้า และคาดว่าจะสามารถส่งออกให้แก่บริษัทผู้ประกอบการกว่า 200,000 คัน  

ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าร่วมกับโครงการต่าง ๆ ของสวนอุตสาหกรรมผลิตรถบัสพลังงานสะอาดจากประเทศเยอรมนี และสวนอุตสาหกรรมจากเมืองเจ๋อเจียง และร่วมมือกับบริษัทกั๋วเซียชิงต่าว เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่พลังงาน ส่งผลให้มียอดจำหน่ายสูงขึ้น 10 เท่า ทั้งยัง มีการก่อตั้งศูนย์บริการหลังการขาย ในการจัดการการตลาด เพื่อวางแผนเพิ่มช่องทางจำหน่าย และการพัฒนาแบรนด์ กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากขยะโดยเปลี่ยนขยะให้เป็นความร้อน จากการเกษตรและป่าไม้ 50,000 ตัน เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 60,000 ตัน ถ่านหิน 60,000 ตัน เพื่อผลิตรถยนต์พลังงานใหม่แทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ 


***********************************


แหล่งที่มา :   หนังสือพิมพ์ Qingdao Morning News                                                                    
ปรับปรุงล่าสุด : 21 ธันวาคม 2560
โดย : น.ส.สุพรรษา ชั้นรัศมี

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว