เซี่ยงไฮ้วางแผนปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตครั้งใหม่ หวังพัฒนาเศรษฐกิจก้าวไปอีกขั้น

เซี่ยงไฮ้วางแผนปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตครั้งใหม่ หวังพัฒนาเศรษฐกิจก้าวไปอีกขั้น

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61 นครเซี่ยงไฮ้ประกาศ “แผนดำเนินงาน 3 ปี (ปี 2561-2563) เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี (Technological Transformation) และยกระดับเศรษฐกิจของเมือง โดยจะเริ่มดำเนินแผนการใหม่ในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ผลักดันการพัฒนาคุณภาพของเศรษฐกิจให้สูงขึ้น และมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ Made in Shanghai

ทั้งนี้ นครเซี่ยงไฮ้จะเริ่มแผนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีครั้งใหม่ โดยตั้งเป้าหมายว่าในปลายปี 2563 ความสามารถในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการผลิตของนครเซี่ยงไฮ้จะพัฒนาไปอีกขั้น ความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการแบ่งแรงงานในการผลิตของห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains) เพิ่มขึ้น ห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดพัฒนาแบบก้าวกระโดด และเกิดกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยระดับโลก ซึ่งจะส่งผลให้นครเซี่ยงไฮ้กลายเป็นฐานการผลิตระดับสูง เป็นแหล่งกำเนิดของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย และเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานครเซี่ยงไฮ้ได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงโครงสร้างการลงทุนในอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น โดยจากสถิติตัวเลขพบว่า ขนาดการลงทุนในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของนครเซี่ยงไฮ้คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 61 ในปี 2560 ซึ่งการลงทุนดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนสำคัญหลักของการลงทุนอุตสาหกรรมในนครเซี่ยงไฮ้

นายสวี ไห่ หัวหน้าฝ่ายการลงทุนอุตสาหกรรมของคณะกรรมการเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2552 - 2560 นครเซี่ยงไฮ้ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้ว 3 ครั้ง โดยมีการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทั้งหมด 1,496 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนรวม 2.32 แสนล้านหยวน นอกจากนี้ นายสวี่ เจิ้นหัว ผู้แทนฝ่ายการลงทุนอุตสาหกรรมของคณะกรรมการเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนครเซี่ยงไฮ้กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีครั้งที่ 1 (ปี 2552 - 2554) มุ่งเน้นปริมาณรวมและขนาดการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับขนาดการลงทุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) การรวมงานด้านการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและการพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ในขณะที่ช่วงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีครั้งที่ 2 (ปี 2555 - 2557) จะมุ่งเน้นการพัฒนาขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยนำการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีกับการปรับปรุงโครงสร้าง และการยกระดับการเปลี่ยนรูปแบบทางอุตสาหกรรมรวมเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับโครงสร้างการลงทุนและอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น และในส่วนของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีครั้งที่ 3 (ปี 2558 - 2560) จะให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานและการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีรวมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม เร่งปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนในรูปแบบใหม่ และบ่มเพาะแหล่งเติบโตใหม่ของอุตสาหกรรม

ตามแผนการดังกล่าว ในปี 2563 นครเซี่ยงไฮ้จะดำเนินโครงการสาธิตทั้งหมด 600 โครงการ ผลักดันบริษัทดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 5,000 โครงการ ส่งเสริมการลงทุนและขยายขนาดการลงทุนในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น โดยให้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี สร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ในการดำเนินธุรกิจ ลดระยะเวลาการตรวจสอบอนุมัติ และเป็นแนวหน้าในการเริ่มดำเนินโครงการลงทุนด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของโลก

ในส่วนของปี 2561 นครเซี่ยงไฮ้วางแผนสร้างโครงการสาธิตทั้งหมด 200 โครงการ ผลักดันบริษัทดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 1,700 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 6.90 หมื่นล้านหยวน โดยจะเน้นสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในด้านการผลิตอัจฉริยะ รถยนต์พลังงานใหม่และรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ การบินพาณิชย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ ซึ่งตามนโยบายใหม่นี้ บริษัทจะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละ 25 อีกทั้งการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีครั้งใหม่นี้จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีเทคโนโลยีใหม่ เช่น Big Data ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้
ปรับปรุงล่าสุด : 09 กรกฏาคม 2561
โดย : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
แหล่งข้อมูล : 1. ข้อมูลจากเว็บไซต์ sh.chinanews.com เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง上海实施新一轮“技术改造” 实体经济发展“更上一层楼” 2. ข้อมูลจากเว็บไซต์ news.cnstock.com เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง 上海发布技术改造三年行动计划 今年将完成技改投资690亿 3. รูปภาพประกอบจากเว็บไซต์ news.nongji360.com

นครเซี่ยงไฮ้ / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซียงไฮ้