สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รับสมัครบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รับสมัครบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รายละเอียดการรับสมัครดังนี้ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิถุนายน 2561
โดย : นางสาวปิยะนุช ลือพงศ์ลัคณา

นครเซี่ยงไฮ้ / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซียงไฮ้