เขตปลอดภาษีเจียงจิน มหานครฉงชิ่ง พร้อมเปิดทำการต้นปี 2561

เขตปลอดภาษีเจียงจิน มหานครฉงชิ่ง พร้อมเปิดทำการต้นปี 2561

กรมศุลกากรฉงชิ่ง รายงานว่า “เขตปลอดภาษีเจียงจิน” ได้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมสำหรับการใช้งานในเบื้องต้นแล้วในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และจะมีการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายในเดือนมกราคม 2561 จากนั้นจะเริ่มทดลองใช้งานเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนที่จะประกาศเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

“เขตปลอดภาษีเจียงจิน” ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมลั่วหวง เขตเจียงจิน มหานครฉงชิ่ง ได้รับอนุมัติการก่อตั้งจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีแห่งชาติจีนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 มีพื้นที่ทั้งหมด 2.21 ตร.กม. อนึ่ง เขตอุตสาหกรรมลั่วหวงฯ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ของมหานครฉงชิ่ง ในปี 2559 มีบริษัทจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนแล้วกว่า 400 บริษัท มีมูลค่าการผลิตที่ 63,000 ล้านหยวน สาขาอุตสาหกรรมหลักที่เข้ามาลงทุน ได้แก่ การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การผลิตวัสดุใหม่ และการขนส่งโลจิสติกส์ เป็นต้น   

การตรวจสอบประสิทธิภาพความพร้อมเบื้องต้นของเขตปลอดภาษีเจียงจิน เป็นการตรวจสอบเฉพาะในโซนแรก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.33 ตร.กม. โดยเป็นการตรวจสอบภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค อาทิ การตรวจสอบประตูกั้นทางเข้า-ออก เส้นทางเดินรถภายใน สถานที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า คลังเก็บสินค้า ห้องควบคุมการทำงาน อุปกรณ์ตรวจสอบสินค้า รวมถึง โครงตาข่ายกั้นบริเวณโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งการตรวจสอบผ่านไปด้วยดี สาธารณูปโภคได้มาตรฐานและมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริง

ขั้นตอนต่อไป ผู้รับผิดชอบเขตปลอดภาษีเจียงจินจะต้องยื่นเรื่องต่อไปยังกรมศุลกากรแห่งชาติจีน เพื่อขอรับการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2561 และหลังจากนั้น จะเริ่มทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนที่จะประกาศเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต่อไป    

“เขตปลอดภาษีเจียงจิน” เป็นเขตปลอดภาษีแห่งที่ 3 ของมหานครฉงชิ่ง ต่อจากเขตปลอดภาษีเหลี่ยงลู่ชุ่นทาน และเขตปลอดภาษีซีหย่ง โดย “เขตปลอดภาษีเจียงจิน” เป็นเขตสาธิตสำหรับการใช้พิธีศุลกากรระบบ “Single window” มีการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งผู้ที่เข้ามาลงทุนและใช้บริการในเขตปลอดภาษีแห่งนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้นโยบายระดับชาติ อาทิ Go West Policy และ OBOR
ปรับปรุงล่าสุด : 03 มกราคม 2561
โดย : นายธวัช มหิตพงษ์
แหล่งข้อมูล : นสพ. Chongqing Daily

นครฉงชิ่ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู