ตามนายกฯ ไปดูเมืองเซี่ยเหมิน : เมืองเจ้าภาพการประชุม BRICS Summit 2017


รูปภาพประกอบจาก สำนักข่าว 中国网 และ 中国经济周刊

ตามนายกฯ ไปดูเมืองเซี่ยเหมิน : เมืองเจ้าภาพการประชุม BRICS Summit 2017

 

จากการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS (ประกอบด้วยประเทศ บราซิล (B) รัสเซีย (R) อินเดีย (I) จีน (C) และ แอฟริกาใต้ (S) ) กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Markets and Developing Countries Dialogue หรือ EMDCD) เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา คนไทยที่ติดตามชมภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรี คงได้รู้จักเมืองเซี่ยเหมินผ่านข่าวจากสื่อมวลชนของไทยที่ติดตามคณะฯ มาทำข่าวและแหล่งข่าวอื่นๆ แต่ก็คงมีอีกหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้จักเมืองเซี่ยเหมิน ดังนั้น บทความนี้ ศูนย์ BIC ขอแนะนำข้อมูลของเมืองเซี่ยเหมินให้ผู้อ่านได้รับทราบโดยสังเขป

เมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen City,厦门) เป็นเมืองท่องเที่ยวติดทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจีน หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม “ฮกเกี้ยน” มีประชากร 3.9 ล้านคน  เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม ร่มรื่น และน่าอยู่ มีชื่อเสียงในด้านการเป็น “เมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจีน” // “เมืองนวัตกรรมที่ทันสมัยของจีน หรือ Smart City” และ “MICE City   และเป็นเมืองที่ ปธน.สีจิ้นผิง เคยดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเป็นเวลา 3 ปี  และเมืองเซี่ยเหมินยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองต้นกำเนิดของคนไทยเชื้อสายจีน (ชาวฮกเกี้ยน) ที่ไปตั้งรกรากอยู่แถบจังหวัดภาคใต้ของไทย อาทิ ภูเก็ต สงขลา รวมถึงในประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ทำให้มีความใกล้ชิดกันในด้านวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของคนไทยเชื้อสายจีน

นแต่ละปี เมืองเซี่ยเหมินมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวถึงปีละ 60 ล้านคน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเซี่ยเหมิน ได้แก่ วัดหนานผู่ถัว (南普陀寺), เกาะเปียโน หรือเกาะกู่ล่างยวี่ (鼓浪屿) ซึ่งเพิ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2560, ถนนคนเดินจงซานลู่ (中山路步行街) เป็นต้น นอกจากนั้น เมืองเซี่ยเหมินยังนับได้ว่าเป็นแหล่งการศึกษาที่สำคัญสำหรับลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลที่ไปตั้งรกรากในต่างประเทศและส่งลูกหลานกลับมาเรียนภาษาจีนในดินแดนมาตุภูมิ  มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ Xiamen University เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในจีนและมีชื่อเสียงในภูมิภาคจีนตอนใต้ Huaqiao University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญต่อชาวจีนโพ้นทะเลในไทย ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จมาเป็นประธานเปิดหอสมุดสิรินธร เมื่อปี พ.ศ. 2552 และมีการมอบทุนการศึกษาแก่ข้าราชการไทยทุกปี จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 แล้ว และ Jimei University เป็นต้น ทั้งนี้ เมืองเซี่ยเหมินมีนักเรียนไทยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ราว 600 คน และในแต่ละปีมีแนวโน้มของนักเรียนไทยที่มาศึกษาต่อที่เมืองนี้ในทุกระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เดิมทีเมืองเซี่ยเหมินเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษรุ่นแรกของจีนที่เปิดทำการค้ากับต่างชาติ เนื่องจากมีทำเลเป็นอ่าวน้อยใหญ่ เหมาะแก่การทำการค้าทางเรือ จึงเป็นเมืองท่าสำคัญในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของจีนมาจนถึงปัจจุบัน  ในปี 2559 เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่า GDP อยู่ที่ 378,425 ล้านหยวน

ปัจจุบัน เมืองเซี่ยเหมินเป็น 1 ใน 3 เขตเศรษฐกิจของเขตการค้าเสรีฝูเจี้ยน ที่เน้นการค้า เศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงแบบรอบด้านกับไต้หวัน ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางของจีนให้เป็นเขตการค้าเสรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เนื่องจากมณฑลฝูเจี้ยนอยู่ใกล้กับไต้หวันเพียง 200 ไมล์ทะเลเท่านั้น  กิจการส่วนใหญ่ที่มาจัดตั้งในเขตการค้าเสรีจะเป็นกิจการไต้หวัน เนื่องจากนโยบายของเขตการค้าเสรีฝูเจี้ยนส่วนใหญ่จะเน้นเอื้อประโยชน์แก่กิจการไต้หวัน ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นไทย คือ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง เสนอแนะต่อรัฐบาลท้องถิ่น ให้มีนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนชาติอื่นๆ อาทิ ไทย ด้วย เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการค้ากับไทยรวม 2,531 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในด้านคมนาคมขนส่ง เมืองเซี่ยเหมินเป็น Hub ด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญของจีน เป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมทางบกและทางทะเลในนโยบาย One Belt One Road ของจีน มีการขนส่งระบบรางที่ทันสมัย มีรถไฟขนส่งสินค้าจากเซี่ยเหมินผ่านเฉิงตูไปยังยุโรป ซึ่งล่าสุดได้ขยายขอบเขตเพิ่มการขนส่งจากไต้หวันเข้ามา (ไต้หวัน-เซี่ยเหมิน-  เฉิงตู-ยุโรป) มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อหัวเมืองสำคัญต่างๆ ในจีน มีท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตไห่ชาง เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของจีน มีเส้นทางขนส่งไปไทยและประเทศในแถบ South East Asia นอกจากนี้ เมืองเซี่ยเหมินเป็น Hub port ทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลแถบตะวันออกเฉียงใต้ของจีน  และเป็นฐานการบินของสายการบิน Xiamen Airline ซึ่งมีเที่ยวบินตรงไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกด้วย

จากการจัดการประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Markets and Developing Countries Dialogue หรือ EMDCD) ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้นำของประเทศไทย นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเข้าร่วมนั้น ไทยถือเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สื่อให้เห็นว่า จีนให้ความสำคัญกับไทยในฐานะที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาในแถบภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำความสัมพันธไมตรีอันดีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน

คาดว่าหลังจากนี้ เมืองเซี่ยเหมินจะเป็นที่รู้จักในสากลมากขึ้น และจะเป็นสถานที่จัดงานประชุมใหญ่ๆ ระดับสากลในอนาคตต่อไป เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยและชาวไทยจะเริ่มรู้จักเมืองที่มีเสน่ห์แห่งนี้มากขึ้นผ่านการเดินทางเยือนของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งนี้ เมืองเซี่ยเหมินยังมี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งให้บริการชาวไทยในเขตอาณามณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจียงซีที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งยังให้บริการทำวีซ่าแก่ชาวจีนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ (สคต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านพาณิชย์ในเขตเมืองเซี่ยเหมิน (มณฑลฝูเจี้ยน) ตั้งอยู่ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมินด้วย

ท้ายที่สุดนี้ หวังว่าคนไทยคงจะให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมเยือน สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองที่น่าอยู่แห่งนี้ พร้อมทั้งชื่นชมวัฒนธรรมหมิ่นหนานอันเก่าแก่และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง และลิ้มลองอาหารทะเลอันเลื่องชื่อตามแบบฉบับของมณฑลฝูเจี้ยนกันนะคะ

 

************************