เปิดแล้ว คลังสินค้าห้องเย็นปลอดภาษีแห่งแรกในมหานครฉงชิ่ง

เปิดแล้ว คลังสินค้าห้องเย็นปลอดภาษีแห่งแรกในมหานครฉงชิ่ง


เปิดให้บริการแล้วสำหรับ “คลังสินค้าห้องเย็นปลอดภาษี” ศูนย์กระจายและรวบรวมสินค้าแช่แข็งประเภทสินค้าอาหารทะเลและเนื้อสัตว์แห่งแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมหานครฉงชิ่ง โดยควบคุมรักษาคุณภาพและความสดใหม่ของสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภคภายในระยะเวลา 12 วัน และราคาที่ถูกกว่าเดิมร้อยละ 10 ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อผู้บริโภคทำให้สามารถเลือกสรรบริโภคอาหารได้อย่างหลากหลายและคุ้มค่าคุ้มราคา

คลังสินค้าห้องเย็นปลอดภาษีแห่งนี้ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สินค้าเกษตรนานาชาติแห่งจีนตะวันตก เขตเกาซิน มหานครฉงชิ่ง มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 320 ไร่ มีเงินลงทุนกว่า 4,000 ล้านหยวน คลังสินค้าห้องเย็นสามารถรองรับความจุรวมทั้งสิ้นประมาณ 280,000 ตัน ภายใต้ระบบรักษาความเย็นอัตโนมัติที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบคลังสินค้าห้องเย็นปลอดภาษี เผยว่า “เหตุผลที่สร้างคลังสินค้าห้องเย็นปลอดภาษีดังกล่าว เพื่อต้องการสร้างและส่งเสริมคลังสินค้าแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์สินค้าแช่แข็งที่ใหญ่ที่สุดในจีน ให้ผู้ประกอบการสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่สูงสุด ทั้งนี้ ภาครัฐฉงชิ่งยังได้สร้างเส้นทางขนส่งระบบรางเพิ่มเติมในบริเวณใกล้กับคลังสินค้าห้องเย็นฯ โดยมีสถานีชื่อว่า “ไป่ชรืออี้” ซึ่งมีระยะทาง 4.5 กม.เพื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางขนส่งหยูซินโอว โดยใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารแช่แข็งเพื่อจากยุโรปได้โดยตรงและช่วยลดขั้นตอนการพิธีการศุลกากร ทำให้สามารถย่นระยะเวลาการขนส่งจาก 43 วัน เหลือเพียง 12 วัน ทั้งนี้ คาดว่าเส้นทางขนส่งดังกล่าวจะแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการได้ภายในปลายปี 2560 นี้

การสร้าง “คลังสินค้าห้องเย็นปลอดภาษี” คาดว่าจะช่วยส่งผลให้มหานครฉงชิ่งมีระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าห้องเย็นที่ได้มาตรฐานสากลและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันได้มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแลทั้งในด้านการจัดเก็บและกระจายสินค้าแช่แข็งภายในประเทศ รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าก่อนการขนส่ง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ และสามารถรองรับปริมาณการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร ตลอดจนเนื้อสัตว์และอาหารทะเลแช่แข็งที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ปรับปรุงล่าสุด : 18 สิงหาคม 2560
โดย : น.ส.แขลดาพร แสงจันทร์ศิวดล
แหล่งข้อมูล : http://cq.ifeng.com

นครฉงชิ่ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู