ปี 2558 นครฉางซาจะก่อสร้างเส้นทางด่วนเสร็จสิ้น 9 สาย

ปี 2558 นครฉางซาจะก่อสร้างเส้นทางด่วนเสร็จสิ้น 9 สาย

ข้อมูลจากสำนักงานการคมนาคมขนส่งนครฉางซาระบุว่า เมื่อถึงช่วงปลาย “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 12 (ปี2554 – 2558)” นครฉางซาจะก่อสร้างเส้นทางด่วนเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการจำนวน 9 สาย โดยสามารถช่วยส่งเสริมการก่อสร้าง “เครือข่ายกลุ่มเมืองนครฉางซา – เมืองจูโจว(株洲)- เมืองเซียงถาน(湘潭) ซึ่งใช้เวลาเดินทางระหว่างกันเพียง 30 นาที และ“เครือข่ายกลุ่มเมืองนครฉางซา – เมืองจูโจว – เมืองเซียงถาน + เมืองเยวี่ยหยาง(岳阳)– เมืองฉางเต๋อ(常德)– เมืองอี้หยาง(益阳)– เมืองโหลวตี่(娄底)– เมืองเหิงหยาง(衡阳)ซึ่งใช้เวลาเดินทางระหว่างกันเพียง 90 นาที

ที่มา http://www.ovmchina.com/UploadFiles/Image/EECenter/HuNanZhuZhouLuSongBridge_2.jpg

ปัจจุบันนครฉางซามีเส้นทางด่วนที่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วรวม 280 ก.ม. โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นครฉางซาจะจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างเส้นทางการคมนาคมรวม 67,000 ล้านหยวน โดยแบ่งเป็นงบประมาณสำหรับก่อสร้างเส้นทางด่วน 480 ก.ม. จำนวน 27,810 ล้านหยวน ทั้งนี้ เมื่อถึงช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นครฉางซาจะมีเส้นทางถนนรวม 9,000 ก.ม. (ไม่รวมเส้นทางถนนในชนบท) โดยเส้นทางถนนในทุกหมู่บ้านของพื้นที่ชนบทจะสามารถเชื่อมต่อกัน และเขตหมู่บ้านบริหารพิเศษทุกแห่งจะมีเส้นทางถนนคอนกรีตใช้งาน

ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2549 - 2553) นครฉางซาได้ลงทุนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมแล้วกว่า 26,600 ล้านหยวน ซึ่งคิดเป็น 3.26 เท่าของมูลค่าการลงทุนก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทั้งหมดในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ปี 2544 - 2548) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการลงทุนก่อสร้างเส้นทางด่วนจำนวน 16,200 ล้านหยวน ทั้งนี้ ได้ใช้งบประมาณดังกล่าวก่อสร้างเส้นทางด่วนนครฉางซา – เมืองเซียงถานสายตะวันตก และเส้นทางด่วนนครฉางซา – เมืองจูโจวเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ ยังได้เริ่มบุกเบิกก่อสร้างเส้นทางด่วนใหม่ 9 สายอีกด้วย
ปรับปรุงล่าสุด : 25 มีนาคม 2554
โดย : นางสาวอุมาวดี แซ่ผู่
แหล่งข้อมูล : www.hn.chinanews.com(中新社湖南网)

มณฑลหูหนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง