ชาวเมืองเฮ!! รถไฟใต้ดินเซี่ยเหมินเปิดแล้ว ต้อนรับปีใหม่ 2561


ชาวเมืองเฮ!! รถไฟใต้ดินเซี่ยเหมินเปิดแล้ว ต้อนรับปีใหม่ 2561


เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เมืองเซี่ยเหมินได้เปิดให้บริการรถไฟใต้ดินสาย 1 ซึ่งเป็นสายแรกของเมืองเซี่ยเหมินแล้ว โดยรถไฟใต้ดินนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2556 และแล้วเสร็จในปลายปี 2560

Official operation เผยว่า เพียงแค่ 1 ชั่วโมงแรกที่เปิดให้บริการ ได้มีประชาชนให้ความสนใจไปใช้บริการรวม 24,606 คน และสถิติผู้ใช้งานวันแรกทั้งวัน รวมจำนวนกว่า 203,776 คน

รถไฟใต้ดินสาย 1 และเป็นสายแรกของเมืองเซี่ยเหมิน เชื่อม 3 เขตสำคัญ ได้แก่ เขตซือหมิง (Siming District) เขตหูหลี่ (Huli District) และข้ามทะเลไปยังเขตจี๋เหม่ย (Jimei District) ตลอดเส้นทางรวมระยะทาง 30.3 กิโลเมตร ต้นสายเริ่มที่สถานีเจิ้นไห่ลู่ (镇海路) ในเขตซือหมิง และสิ้นสุดปลายทางที่สถานีเหยียนเน่ย (岩内站) ในเขตจี๋เหม่ย รวมทั้งหมด 24 สถานี ใช้เวลาวิ่งตลอดสายราว 50 นาที เชื่อมกับสถานีรถไฟทั้งในเกาะและนอกเกาะเซี่ยเหมิน ตัวรถประกอบด้วยโบกี้จำนวน 6 โบกี้ สามารถจุคนได้ 1400 คน เปิดให้บริการช่วงเวลา 06.30 น. – 23.25 น.

ในจำนวนทั้งหมด 24 สถานี มีสถานีที่ตั้งอยู่บนเกาะเซี่ยเหมิน 14 สถานี (ระยะห่างแต่ละสถานีเฉลี่ย 1.3 กิโลเมตร) และสถานีที่ตั้งอยู่ในเขตจี๋เหม่ยนอกเกาะเซี่ยเหมิน 9 สถานี (ระยะห่างแต่ละสถานีเฉลี่ย 1.4 กิโลเมตร) ทั้งนี้รถไฟใต้ดินสาย 1 เมืองเซี่ยเหมินมีความพิเศษตรงที่มีทั้งสถานีที่อยู่ใต้ดิน และสถานีที่ข้ามทะเลซึ่งอยู่บนทางต่างระดับ คือ สถานี Jimei School Village (集美学村) ซึ่งผู้โดยสารสามารถมองเห็นวิวทะเลและทัศนียภาพที่สวยงามด้านสถาปัตยกรรมของ Jimei School Village ซึ่งขึ้นชื่อด้านการเป็น “หมู่บ้านแห่งการศึกษา”

ราคาค่าโดยสารนั้น จะขึ้นอยู่กับระยะทางที่โดยสาร โดยเริ่มตั้งแต่ 2 หยวน จนถึงสูงสุด 7 หยวน และสำหรับการจ่ายค่าโดยสาร ผู้โดยสารสามารถใช้บัตร E-Tong card หรือจะเดินไปซื้อตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์ หรือแสกน QR Code แล้วจ่ายเงินผ่าน Alipay หรือ Wechat ได้ หรือจะเลือกซื้อบัตรโดยสารแบบรายวันหรือรายครั้งก็ได้เช่นกัน (รายละเอียดตามตารางข้างล่าง)

รายวัน

ราคา

 

รายครั้ง

ราคา

1 วัน

15 หยวน

 

15 ครั้ง

60

3 วัน

40 หยวน

 

30 ครั้ง

120

7 วัน

90 หยวน

 

50 ครั้ง

200


คาดว่า การเปิดใช้งานรถไฟใต้ดินสายเมืองเซี่ยเหมินจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเมือง สร้างความสะดวกต่อการอพยพถ่ายเทแรงงานในเขตต่างๆ และย่นระยะเวลาในการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนทั้ง 3 เขตให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมืองเซี่ยเหมิน


** รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีรถไฟใต้ดินสาย 1 **

สถานีรถไฟใต้ดินสาย 1 เมืองเซี่ยเหมิน

镇海路

(Zhenhai Rd)

中山公园

(Zhongshan Park)

将军祠

(Jiangjunci)

文灶

(Wenzao)

湖滨东路

(Hubin East Rd)

莲坂

(Lianban)

莲花路口

(Lianhua Intersection)

吕厝

(Lücuo)

乌石浦

(Wushipu)

塘边

(Tangbian)

火炬园

(Torch Hi-tech Park)

殿前

(Dianqian)

高崎

(Gaoqi)

集美学村

(Jimei School Village)

园博苑

(Horticulture Expo Garden)

杏林村

(Xinglin Village)

杏锦路

(Xingjin Rd)

官任

(Guanren)

诚毅广场

(Chengyi Plaza)

集美软件园

(Jimei Software Park)

集美大道

(Jimei Blvd)

天水路

(Tianshui Rd)

厦门北站

(Xiamen North Railway Staion)

岩内

(Yannei)