มณฑลกานซู่ ขอเอี่ยวเส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติ เล็งเพิ่มการส่งออกไปยังอาเซียน

มณฑลกานซู่ ขอเอี่ยวเส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติ เล็งเพิ่มการส่งออกไปยังอาเซียน

ภายหลังการร่วมลงนามความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจร่วมกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง นครฉงชิ่ง และมณฑลกุ้ยโจว เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อร่วมบูรณาการงานศุลกากรและการตรวจสอบและกักกันโรค เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งนานาชาติไปยังทิศใต้ของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามข้อตกลงยุทธศาสตร์ The China-Singapore Demonstration Initiative on Strategic Connectivity 中国新加坡互联互通项目(渝桂新)” เส้นทางการขนส่งดังกล่าวจะพาดผ่านนครฉงชิ่ง มณฑลกุ้ยโจว และเขตฯ กว่างซีจ้วง ก่อนจะไปสิ้นสุดยังประเทศสิงคโปร์ ระยะทางรวม 4,080 กิโลเมตร

ที่มาภาพ BIC Guangzhou

มณฑลกานซู่ได้อานิสงส์จากการใช้ประโยชน์เส้นทางรถไฟหลานโจวฉงชิ่ง ซึ่งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นเส้นทางหลักของการขนส่งสินค้าจากมณฑลไปยังนครฉงชิ่ง โดยมีนครฉงชิ่งทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญ ด้วยการเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการขนส่งนานาชาติไปยังทิศใต้ ซึ่งจะทำให้มณฑลกานซู่สามารถขยายช่องทางการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น จากเดิมที่มุ่งการขนส่งไปยังประเทศในกลุ่มเอเชียกลาง เอเชียใต้และทวีปยุโรป ซึ่งเส้นทางการขนส่งสินค้าระบบรางไปยังทิศใต้นี้จะใช้รูปแบบการขนส่ง Multimodal transport (公铁海多式联运) ได้แก่

          - รูปแบบการขนส่งระบบราง นครหลานโจว มณฑลกานซู่ (ผ่านเส้นทางรถไฟหลานโจว - ฉงชิ่ง) เชื่อมต่อกับเส้นทางการขนส่งสินค้าระบบรางไปยังทิศใต้ที่นครฉงชิ่ง - นครกุ้ยหยาง (มณฑลกุ้ยโจว) – นครหนานหนิง (เขตฯ กว่างซีจ้วง)

           - รูปแบบการขนส่งทางเรือ ท่าเรือเป่ยปู้ของเขตฯ กว่างซี – ประเทศสิงคโปร์ 

ข้อมูลจาก สนง. พาณิชย์มณฑลกานซู่ระบุว่า ภายหลังการเปิดให้บริการการขนส่งในเส้นทางดังกล่าว พบว่าสินค้าส่งออกหลักของมณฑลกานซู่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (1) สินค้าเกษตร อาทิ แอปเปิลสด และหัวหอมใหญ่ และ (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ อาทิ แร่ใยหิน และโซเดียมคาร์บอเนต (โซดาแอช) โดยได้บรรทุกสินค้าข้างต้นส่งออกไปแล้ว 4 ขบวน รวม 4,200 ตัน มูลค่า 41 ล้านหยวน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าจากมณฑลกานซู่และมณฑลตอนในใกล้เคียงไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้รวดเร็วอีกด้วย ทั้งนี้ สนง. พาณิชย์มณฑลกานซู่ ยังได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าระบบรางของมณฑลโดยวางเป้าหมายให้ (1) สถานีจงชวนเหนือ (Zhongchuan North Station) เขตหลานโจวใหม่ (Lanzhou New Area) เป็นศูนย์ควบคุมการปล่อยขบวนรถไฟที่จะขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเอเชียกลาง และ (2) เขตโลจิสติกส์นานาชาตินครหลานโจว (Lanzhou International Trade and Logistic Park) เป็นศูนย์ควบคุมการปล่อยขบวนรถไฟที่จะขนส่งสินค้าไปยังเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบัน เขตโลจิสติกส์นานาชาตินครหลานโจวยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างพื้นที่ Township และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน และห้างสรรพสินค้า เพื่อให้สามารถเป็นที่อยู่อาศัยได้จริงของประชาชน มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2561 ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาตินั้น ได้พร้อมเปิดให้บริการทั้งหมดแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางรางของรัฐบาลมณฑลกานซู่

มณฑลกานซู่ถือเป็นมณฑลขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มีทรัพยากรและพลังงานสะสมจำนวนมาก และเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการค้าและการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับความก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความเจริญในท้องถิ่นที่เน้นการพัฒนาระบบขนส่งและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://news.gaotie.cn/tielu/2017-11-24/431882.html

2. http://gs.people.com.cn/n2/2017/1211/c183283-31018124.html

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. สำรวจเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครหลานโจว ท่าเรือบกแห่งใหม่ของจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

2. 4 มณฑลจีนตะวันตกจรดน้ำหมึก ร้อยโซ่ทองคล้องยุทธศาสตร์ Belt and Road

 

 
ปรับปรุงล่าสุด : 19 ธันวาคม 2560
โดย : ตรีชฎา ขันตยานุวงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

มณฑลกานซู / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน