ขบวนรถไฟขนส่งสินค้านานาชาติ “ฉางอันห้าว” เปิดเส้นทางเชื่อมต่อยุโรปเหนือเป็นแห่งแรกในจีน

ขบวนรถไฟขนส่งสินค้านานาชาติ “ฉางอันห้าว” เปิดเส้นทางเชื่อมต่อยุโรปเหนือเป็นแห่งแรกในจีน

หลังจากที่เส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ “ฉางอันห้าว” เปิดให้บริการครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ฉางอันห้าวได้เปิดให้บริการเส้นทางใหม่นครซีอาน - เมือง Kouvola ของประเทศฟินแลนด์รอบปฐมฤกษ์ โดยถือเป็นเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติเส้นทางแรกของประเทศจีนที่เชื่อมต่อเข้ากับกลุ่มประเทศนอร์ดิก

เส้นทางดังกล่าวถือเป็นเส้นทางที่แยกตัวออกจากเส้นทางเดิม (ศูนย์ขนส่งและโลจิสติกส์นานาชาติซินจู้ของเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน – ด่านอาลาซาน เขตปกครองตนเองซินเจียง – คาซัคสถาน – รัสเซีย – เบลารุส – โปแลนด์ – เยอรมนี – เมืองรอตเทอร์ดาม ของเนเธอร์แลนด์) โดยมีการเดินเส้นทางจากศูนย์ขนส่งและโลจิสติกส์นานาชาติซินจู้   ของเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน - ด่านอาลาซาน เขตฯ ซินเจียง – เมือง Dorstyk เมือง Almaty และเมือง Zhairem ของคาซัคสถาน – กรุงมอสโกและเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย – เมือง Kouvola ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฟินแลนด์ รวมระยะทาง 9,110 กิโลเมตร ใช้เวลาการขนส่งทั้งสิ้น 17 วัน ซึ่งเร็วกว่าการขนส่งสินค้าทางเรือที่ปกติใช้เวลาราว 30 วัน

พิธีปล่อยขบวนขนส่งสินค้ารอบปฐมฤกษ์มีนาย Antti Häkkänen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของฟินแลนด์เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเฉิน หลี เอกอัครราชทูตจีน ณ กรุงเฮลซิงกิ นาย Murat Nurleuov เอกอัครราชทูตคาซัคสถาน ณ กรุงเฮลซิงกิ นาง Marita Toikka นายกเทศมนตรีเมือง Kouvola นาง หวง ยวี่ฮวา รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน และนาย Sergei Sinelnikov รักษาการผู้แทนการค้าประเทศรัสเซียประจำกรุงเฮลซิงกิ ร่วมตัดริบบิ้นปล่อยขบวนรถไฟ

เส้นทางการขนส่งสินค้าดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอานกับ Kouvola Innovation Ltd. ภายใต้ชื่อ China-Kouvola Express โดยมี Kazakhstan Express (KTZ) และ Russia Railways (RZD) เป็นผู้ร่วมให้บริการ ในช่วงทดลองการเดินรถนี้จะเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 1 เที่ยว กำหนดออกเดินทางจากเมือง Kouvola ทุกวันอังคาร และออกจากนครซีอานทุกวันพุธ สินค้าที่ทำการขนส่งในรอบปฐมฤกษ์โดยมากเป็นสินค้าประเภทไม้เป็นหลัก

ทั้งนี้ เส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติซีอาน - เมือง Kouvola ถือเป็นก้าวแรกของโมเดลการขนส่งยอดฮิตที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในยุโรปเหนือ เนื่องจากเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางสามารถขนส่งสินค้าในปริมาณที่มากและใช้ระยะเวลาไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางอากาศที่มีต้นทุนสูง หรือการขนส่งทางเรือที่ใช้ระยะเวลาการขนส่งยาวนานเกินไป เส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางเส้นนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางรางระหว่างประเทศจีนไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรปเหนือ โดยเฉพาะการเลือกเมือง Kouvola ที่มีชื่อเสียงและศักยภาพในด้านการขนส่งด้วยระบบรางมาเป็นจุดเชื่อมต่อและยังเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่สำคัญ เนื่องจากอยู่ห่างจากกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด์เพียง 134 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนทางด้านตะวันตกของรัสเซียเพียง 60 กิโลเมตร รัฐบาลฟินแลนด์จึงได้วางยุทธศาสตร์ให้เมือง Kouvola เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางและเป็นฐานรองรับการเปลี่ยนถ่าย/ลานวางเรียงตู้สินค้า (Marshalling Yard) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย ซึ่งเป้าหมายต่อไปของรัฐบาลมณฑลส่านซี คือ การผลักดันให้เกิดการขนส่งสินค้าแบบ Inbound-Outbound เพื่อลดจำนวนขบวนรถไฟเที่ยวเปล่า โดยจะส่งเสริมให้เส้นทางดังกล่าวเป็นจุดรวมสินค้าจากทั่วประเทศจีนเพื่อส่งออกไปยังยุโรปเหนือ รวมถึงสนับสนุนการขนส่งสินค้านำเข้าจากกลุ่มประเทศนอร์ดิก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกลุ่มสินค้าที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูง อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาแซลมอน และผลไม้เมืองหนาว อาทิ บลูเบอร์รี่ เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิง

1. https://www.kinno.fi/en/news/new-container-route-kouvola-xian-has-been-opened

2. http://o.xiancity.cn/system/2017/11/13/030507913.shtml

3. https://www.railpage.com.au/news/s/finland-to-china-freight-service-launched

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. แรงไม่หยุด .. เปิดขบวนขนส่งสินค้านานาชาติ ซีอาน – ฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี

2. ปฐมฤกษ์ ! รถไฟขนส่งสินค้านานาชาติ ซีอาน-วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์
ปรับปรุงล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2560
โดย : ตรีชฎา ขันตยานุวงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน
แหล่งข้อมูล : www.kinno.fi

มณฑลส่านซี / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน