ฉางซาจะมีเส้นทางรถไฟใต้ดิน 7 สายภายในปี 2565 ระยะทางรวม 260 กม.

ฉางซาจะมีเส้นทางรถไฟใต้ดิน 7 สายภายในปี 2565 ระยะทางรวม 260 กม.

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติเห็นด้วยในหลักการกับแผนสร้างรถไฟใต้ดินระยะที่ 3 ของนครฉางซา ซึ่งจะทำให้ภายในปี 2565 ฉางซาจะมีรถไฟใต้ดินรวม 7 สาย ระยะทางรวม 260 กม.

นายโจว เซี่ยวหมิง ผู้จัดการใหญ่เครือบริษัทรถไฟใต้ดินฉางซา กล่าวว่า เครือข่ายรถไฟใต้ดินของฉางซา
ตามแผนระยะยาวจะมีทั้งหมด 12 สาย รวมระยะทาง 456 กม. โดยสาย 1-6 จะเป็นสายหลักในเขตตัวเมือง สาย 7-10 เป็นส่วนต่อเติมของสายหลักในเขตตัวเมือง และสาย 11-12 เป็นสายด่วนรอบเมือง

ปัจจุบัน รถไฟใต้ดินสาย 1 และสาย 2 เฟสแรก ในนครฉางซา เปิดให้บริการแล้ว ส่วนสาย 3-5 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

http://hn.people.com.cn/n2/2017/0324/c195194-29911780.html