กวางตุ้งทุ่ม 6,000 ล้านหยวน สร้างโรงพยาบาลระดับสูง

กวางตุ้งทุ่ม 6,000 ล้านหยวน สร้างโรงพยาบาลระดับสูง

คณะกรรมการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัว มณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับโรงพยาบาล 9 แห่ง (โรงพยาบาลในโครงการระยะที่1) และรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการใน "แผนสู่จุดสูงสุด " (登峰计划) พร้อมอัดฉีดเงินลงทุนกว่า 6,000 ล้านหยวน มีเป้าหมายสร้าง รวมถึงยกระดับโรงพยาบาลในมณฑลกวางตุ้ง ให้มีมาตรฐานและการบริการเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับโลก

แผนสู่จุดสูงสุด หรือ เติงเฟิงจี้ฮั่ว (登峰计划) เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขอนามัย ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบสาธารณสุขของมณฑลกวางตุ้ง ยกระดับการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพและความสามารถการแข่งขันในระดับสากล ผ่านยุทธศาสตร์ "สร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง ยกระดับสถานที่และบรรลุเป้าหมายสูงสุด" แผนดังกล่าวมีระยะการดำเนินการตั้งแต่ปี 2561-2563 งบประมาณ 6,000 ล้านหยวน แบ่งโครงการออกเป็น 2 ระยะ โดยงบประมาณจะจัดสรรให้โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วมณฑล แห่งละประมาณ 300 ล้านหยวน มีเป้าหมายให้นำงบประมาณไปใช้พัฒนาการฝึกฝนและพื้นฐานด้านการบริการ สร้างบุคคลกรที่มีศักยภาพ ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

พัฒนาเทคโนโลยีการรักษา โดยร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และคลินิก สร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และเวชกรรม เพื่อรักษาโรคร้ายแรง อาทิ โรคระบบหัวใจหลอดเลือด โรคจักษุ โรคระบบหายใจ เนื้องอก โรคในระบบย่อยอาหาร และโรคติดต่ออื่น ๆ

ยกระดับการวิจัยวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการสร้างห้องทดลองระดับชาติ ศูนย์วิจัยคลีนิคและการแพทย์ ห้องทดลองที่เป็นความร่วมมือของ GBA[1] มุ่งเน้นการบูรณาการทรัพยากรบุคคล สร้างพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม โดยใน "แผนสู่จุดสูงสุด" ระบุ การสร้างโรงพยาบาลระดับสูงจะต้องควบคู่ไปกับการสร้างมหาวิทยาลัยด้วย โดยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของเทคโนโลยีการรักษา การศึกษาและข้อมูลวิจัยวิทยาศาสตร์

รายชื่อโรงพยาบาลในโครงการฯ ระยะที่ 1

องค์กร (โรงพยาบาล) ระดับสูง登峰单位

-        The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University中山大学附属第一医院

-        Nanfang Hospital - Southern Medical University (SMU) 南方医科大学南方医院

-        Guangdong General Hospital广东省人民医院

-        The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 广州医科大学附属第一医院

-        Guangdong Province Traditional Chinese Medical Hospital广东省中医院

องค์กร (โรงพยาบาล) ทางการศึกษาระดับสูง登峰培育单位

-        Shenzhen People's Hospital深圳市人民医院

-        The University of Hong Kong-Shenzhen Hospital香港大学深圳医院

-        The First  Affiliated Hospital of Shantou University Medical College 汕头大学医学院第一附属医院

-        Affilited Hospital of Guangdong Medical University广东医科大学附属医院[1] Greater Bay Area
ปรับปรุงล่าสุด : 08 มิถุนายน 2561
โดย : นายสรศักดิ์ บุญรอด
แหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ Nanfang Daily http://epaper.southcn.com/nfdaily/html/2018-06/07/content_7728938.htm

มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว