2 สายการบินเร่งเสริมทัพบินตรงดอนเมือง-นครซีอาน เริ่ม พ.ย. นี้

2 สายการบินเร่งเสริมทัพบินตรงดอนเมือง-นครซีอาน เริ่ม พ.ย. นี้

สายการบิน Thai Lion Air เปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครซีอาน สัปดาห์ละ 4 วัน เริ่มวันที่ 10 พ.ย. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่ทำการบิน

SL 8990 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ซีอาน

19.40 – 00.35 น. (+1)

ทุกวัน จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์

SL 8991 ซีอาน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

01.35 – 04.30 น.

นอกจากนี้ สายการบิน Nok Scoot ได้ประกาศเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ซีอาน สัปดาห์ละ 4 วัน เริ่มวันที่ 22 พ.ย. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่ทำการบิน

XW 890 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ซีอาน

20.20 – 00.45 น.

ทุกวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และเสาร์ ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. 2560 – 24 มี.ค. 2561 

XW 889 ซีอาน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

02.00 – 05.05 น.

ข้อมูลจากสนามบินซีอานเสียนหยางระบุว่า เส้นทางการบินตรงระหว่างนครซีอาน-ประเทศไทย (สถานะ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 86 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ดังนี้

สายการบิน

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่ทำการบิน

1. Thai Air Asia

FD 588 ดอนเมือง - ซีอาน

09.25 – 14.35 น.

ทุกวัน

FD 589 ซีอาน - ดอนเมือง

15.35 - 18.50 น.

FD 586 ดอนเมือง – ซีอาน

19.55 - 00.25 น. (+1)

FD 587 ซีอาน – ดอนเมือง

01.25 - 04.40 น.

2. OK Airways

BK 2725 ซีอาน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

22.05 – 01.45 น. (+1)

ทุกวันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี และศุกร์

BK 2726 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซีอาน

02.45 – 06.20 น.

3. OK Airways

BK 3061 ซีอาน – ภูเก็ต

21.10 – 01.40 น. (+1)

ทุกวัน

BK 3062 ภูเก็ต – ซีอาน

02.40 – 07.10 น.

4. China Eastern Airlines

MU 2053 ซีอาน – กระบี่

21.25 - 01:30 น. (+1)

ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

MU 2054 กระบี่ – ซีอาน

02.30 – 08.50 น.

5. Tibet Airlines

TV 6005 ซีอาน – เกาะสมุย

TV 6006 เกาะสมุย – ซีอาน 

08.55 - 12.25 น.

13.55 -19.25 น.

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์

ปัจจุบัน กระแสนิยมไทยในนักท่องเที่ยวจากมณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหยุดยาวของประเทศจีนที่นักท่องเที่ยวจากมณฑลส่านซีนิยมเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายแรกเพื่อการพักผ่อน โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากมณฑลส่านซีเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศจำนวน 42,000 คน โดยเลือกเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศไทยมากถึง 24,000 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด สอดคล้องกับข้อมูลจาก สนง. การท่องเที่ยวมณฑลส่านซีที่ระบุว่าแนวโน้มความนิยมการท่องเที่ยวในต่างประเทศของชาวส่านซีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของประเทศไทย ชาวส่านซีนิยมเลือกที่จะไปพักผ่อนและทำกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลที่ จ. ภูเก็ต จ. กระบี่ และเกาะต่างๆ เป็นหลัก มีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ราว 5-6 วัน

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ามณฑลส่านซีและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเลือกเดินทางไปยังต่างประเทศมากขึ้นซึ่งรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมากขึ้น รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในแต่ละกลุ่มเพราะประชากรของประเทศจีนในแต่ละช่วงวัยและพื้นที่มีความชื่นชอบและความนิยมในการท่องเที่ยวแตกต่างกันซึ่งจะทำให้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถตอบสนองรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่มีความหลายหลายได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.xxia.com/site/flight/departFlights1/0/T0

2. http://news.cnwest.com/content/2017-02/05/content_14459466.htm

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. เปิดแล้ว! เที่ยวบินตรงนครซีอาน-เกาะสมุย


 
ปรับปรุงล่าสุด : 10 พฤศจิกายน 2560
โดย : ตรีชฎา ขันตยานุวงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน
แหล่งข้อมูล : www.xxia.com

มณฑลส่านซี / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน