หูหนานตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวรวม 5.65 แสนล้านหยวน ในปี 2560

หูหนานตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวรวม 5.65 แสนล้านหยวน ในปี 2560

เมื่อไม่นานมานี้ จากการประชุมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวมณฑลหูหนานประจำปี 2560 เปิดเผยว่า หูหนานตั้งเป้าว่าจะมียอดนักท่องเที่ยวในปีนี้ 647 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 และมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 565,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว หูหนานจะให้ความสำคัญต่อสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว และของที่ระลึก และนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังเพิ่มเติมในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจีนหรือตามเส้นทางการเดินทัพไกล (long march) ของกองทัพแดง เช่น อนุสรณ์สถานเสาซานบ้านเกิดอดีตประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุง การให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยผลักดันให้แต่ละอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ การสร้างห้องน้ำสะอาดกว่า 900 แห่ง รวมถึงการสร้างที่จอดรถสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถบ้าน ( Recreational vehicle : RV) หรือทริปคาราวาน

http://hn.people.com.cn/n2/2017/0310/c195194-29833374.html