ชิงต่าวสร้าง China Railways Qingdao World Expo City “หนึ่งเมืองสี่โซน” ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติอเนกประสงค์

ชิงต่าวสร้าง China Railways Qingdao World Expo City “หนึ่งเมืองสี่โซน” ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติอเนกประสงค์

ชิงต่าว พร้อมเปิดศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติแห่งใหม่ (China Railways Qingdao World Expo City) ซึ่งจะเป็นฐานส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจทางทะเล และแหล่งแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ และในต้นเดือนสิงหาคม 2561 จะมีการจัดงาน มหกรรมสุขภาพ 2018” นับเป็นครั้งแรกหลังการก่อสร้างเสร็จ สำหรับการจัดงานในศูนย์ประชุมแห่งนี้

China Railways Qingdao World Expo City ตั้งอยู่ที่ในชายฝั่งทะเลตะวันตกของเมืองชิงต่าว โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 3,000 หมู่ (1,250 ไร่) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดงานประชุม งานแสดงสินค้า และงานนิทรรศการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ตลอดจนร้านอาหาร ศูนย์การค้า แหล่งรวมความบันเทิงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองชิงต่าว โครงการดังกล่าวก่อสร้างในรูปแบบ 1 เมือง 4 โซน ซึ่งหมายถึง 1 เมืองนิทรรศการนานาชาติ แบ่งเป็น ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ และศูนย์ประชุมนานาชาติ และ 4 โซน ได้แก่ Coastal Health Zone / Coastal livable Zone / Leisure business Zone / Science and technology Zone

ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ มีแผนเปิดใช้ในปี 2561 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 500 หมู่ (208.3 ไร่) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่จัดแสดงภายในอาคาร และพื้นที่จัดแสดงภายนอกอาคาร ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์บวก ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ และรองรับงานนิทรรศการขนาดใหญ่ได้หลายรูปแบบ โดยคาดว่าสามารถจัดงานได้ 40-50 งานต่อปี และรองรับผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 3.6 ล้านคน

ศูนย์ประชุมนานาชาติ จะเป็นเวทีการประชุมระดับนานาชาติสำหรับความร่วมมือทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ 32,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องประชุมขนาดเล็กใหญ่จำนวน 33 ห้อง โดยมีห้องโถงขนาดใหญ่ราว 3,000 ตารางเมตร สำหรับงานประชุมและงานเลี้ยง จำนวน 1 ห้อง เพื่อรองรับแขกได้มากถึง 1,500 คน นอกจากนี้ ยังมีห้องประชุมขนาด 100-500 ตารางเมตร จำนวน 32 ห้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จัดงานหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ ยังมีแผนการสร้างคอนโดมิเนียมหรูและโรงแรม 5 ดาวในละแวกศูนย์นิทรรศการและศูนย์ประชุมนานาชาติ เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้บริหารโรงแรมเข้ามาลงทุน และตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน ทั้งระดับผู้บริหารและนักธุรกิจ

ในส่วนของ Coastal Health Zone จะเป็นสถานที่พักผ่อน และรองรับแขกระดับสูง สำหรับเวทีความร่วมมือทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

Leisure Business Zone มีพื้นที่ขนาด 60,000 ตารางเมตร โดยจะเป็นคอนโดมิเนียมและที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา รวมถึงโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา และศูนย์วิจัยรถไฟฟ้าความเร็วสูง

Science and Technology Zone ตั้งอยู่ในทางด้านทิศใต้ของศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ โดยจะเป็นถนนการค้าขนาด 20,000 ตารางเมตร รวมถึงคอนโดมิเนียมและที่พักอาศัยขนาด 35,000 ตารางเมตร เพื่อให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ

Coastal Livable Zone ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ โซนดังกล่าว มีแนวคิดการพัฒนาเป็นโซนอัจฉริยะที่เน้นพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ อินเทอร์เน็ต และคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อวางแผนและสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร จัดระเบียบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และการป้องกันความปลอดภัย รวมถึงเป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ

ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติดังกล่าว จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับเมืองชิงต่าวและประเทศจีน ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศเจ้าภาพ เพิ่มโอกาสทางการค้า และกระจายรายได้สู่ธุรกิจหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์ความบันเทิง และการขนส่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 


**********************************
ปรับปรุงล่าสุด : 02 กรกฏาคม 2561
โดย : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว

มณฑลซานตง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว