เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีรุ่ง เปิดตัว 3 เดือน ยอดนักลงทุนหน้าใหม่ทะลุ 3,000 ราย


เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีรุ่ง เปิดตัว 3 เดือน ยอดนักลงทุนหน้าใหม่ทะลุ 3,000 ราย

ภายหลังการเป็น 1 ใน 3 มณฑลทางตะวันตกของจีนที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นเขตทดลองการค้าเสรีแห่งใหม่ของประเทศ และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งยังเป็นกลไกหลักในการกระตุ้นการค้าและการลงทุนของมณฑลส่านซี ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ล่าสุด สำนักงานพาณิชย์มณฑลส่านซี รายงานถึงสภาวะการลงทุนภายหลังการเปิดเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเข้าลงทุนของวิสาหกิจใหม่เพิ่มจำนวนสูงขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2560 มีวิสาหกิจใหม่ที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีแล้วจำนวน 3,028 ราย คิดเป็นมูลค่า 116,761 ล้านหยวน (ราว 17,427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมากเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ธุรกิจการก่อสร้าง และการให้บริการทางธุรกิจในจำนวนนี้เป็นการลงทุนจากต่างประเทศจำนวน  28 ราย คิดเป็นมูลค่า 199.377 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.14 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

2. รัฐบาลเปิดใช้ระบบ Single Window เต็มรูปแบบ       

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2560 รัฐบาลมณฑลส่านซีได้ทดลองนำระบบ Single Window มาให้บริการด้านศุลกากรและการส่งออกสินค้าในเขตการค้าเสรีมณฑลส่านซี ผ่านเว็บไซต์ www.sxeport.gov.cn/shaanxisinglewindow ส่งผลดีต่อทั้งผู้ให้และผู้รับบริการที่สามารถดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อและยื่นเอกสารออนไลน์เพียงจุดเดียว ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการยื่นเอกสาร ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2560 เว็บไซต์ดังกล่าวได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ โดยรัฐบาลมณฑลส่านซีและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ผ่อนปรนระเบียบที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งสิ้น 36 หมวด และเชื่อมต่อฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในระบบ Single Window แล้วกว่า 177 รายการ (จากทั้งหมด 213 รายการ)

3.  รัฐบาลผลักดันการก่อตั้ง “Talent Highland” ดึงดูดหัวกะทิจากต่างประเทศ

รัฐบาลมณฑลส่านซีให้การสนับสนุนมาตรการการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศตามประกาศสนับสนุนการลงทุนและการใช้เงินทุนจากต่างประเทศ (关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知;国发(2017) 5ของคณะรัฐมนตรีจีน ซึ่งหนึ่งในข้อที่สำคัญ คือ การสนับสนุนแรงงานชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง (high-skilled labour) ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนและจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในพื้นที่ โดยวางเป้าหมายในการจัดตั้ง “สวนอุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษย์” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศ โดยกำหนดให้เขตสาธิตเทคโนโลยีเกษตรหยางหลิงและเขตใหม่ซีเสียนเป็นพื้นที่นำร่อง รัฐบาลมณฑล   ส่านซีคาดหมายว่าหลังสวนอุตสาหกรรมฯ ก่อตั้งเสร็จสิ้นจะสามารถดึงดูดแรงงานที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การบิน และพลังงานซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของมณฑลฯ ได้เป็นจำนวนมาก   

นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลส่านซียังได้ประกาศสนับสนุนให้วิสาหกิจของมณฑลส่านซีเข้าลงทุนในการก่อตั้งคลังสินค้า ณ สนามบินนครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt International Airport) และสนามบินพาร์ชิม (Parchim International Airport) ประเทศเยอรมนี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าในการเป็นศูนย์กระจายสินค้าท้องถิ่นจากมณฑลส่านซีและมณฑลอื่นๆ ของจีนไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะในโครงการการก่อตั้งคลังสินค้าในสนามบินพาร์ชิมที่กลุ่มลิงค์โกลบอลโลจิสติกส์ (Linkglobal Logistics Group) ของประเทศจีนได้ซื้อกิจการสนามบินฯ ไปเมื่อปี 2550 และมีโครงการจัดตั้ง Bonded Business Park ในพื้นที่สนามบินฯ เพื่อต่อยอดกิจการด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. http://news.ifeng.com/a/20170727/51516004_0.shtml

2. http://www.mofcom.gov.cn/article/difang/201707/20170702609554.shtml

3. http://www.sxdofcom.gov.cn/newstyle/pub_newsshow.asp?id=29034884&chid=100259

4. http://www.parchim-airport.com/html/index.asp

5. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/17/content_5160624.htm

 
ปรับปรุงล่าสุด : 07 สิงหาคม 2560
โดย : ตรีชฎา ขันตยานุวงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน
แหล่งข้อมูล : www.mofcom.gov.cn

มณฑลส่านซี / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน