หนานหนิง เป๋ยไห่ กุ้ยหลิน เมืองยุทธศาสตร์การลงทุนในอุตสาหกรรมไอที


ที่มา:http://hy.stock.cnfol.com/

หนานหนิง เป๋ยไห่ กุ้ยหลิน เมืองยุทธศาสตร์การลงทุนในอุตสาหกรรมไอที

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที กำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจของเขตฯ กว่างซีจ้วง (รวมทั้งประเทศจีน) ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบสินค้าไอที

ปีนี้ (ปี 2560) เขตฯ กว่างซีจ้วงจะสนับสนุนการพัฒนาของอุตสหากรรมไอทีอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งยกระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในเมืองเป๋ยไห่ รวมทั้งการผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างและโครงการลงทุนต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมไอทีของนครหนานหนิง เมืองกุ้ยหลิน และเมืองกุ้ยก่าง

ปัจจุบัน เขตฯ กว่างซีจ้วงมีเมืองอุตสาหกรรมไอทีอยู่ 3 แห่ง คือ

1. นครหนานหนิง เป็นฐานการผลิตของบริษัท
Foxconn ยักษ์ใหญ่แห่งวงการธุรกิจไอที และเป็นที่ตั้งของโครงการความร่วมมือด้านไอทีเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ

ปีนี้ นครหนานหนิงวางแผนเร่งรัด (1) โครงการก่อตั้งฐาน
China-ASEAN Information Harbor (2) โครงการพัฒนาเวทีเพื่อนักสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านไอทีหรือเรียกว่า ช่วงเค่อเฉิง (ChuangKeCheng,创客城) ที่ตั้งอยู่ในนิคมไฮเทคนครหนานหนิงและ (3) ฐานสาธิตผู้ประกอบการและนวัตกรรมหนานหนิง-จงกวนชุน (Nanning·Zhongguancun Mass Entrepreneurship & Innovation Demonstration Base,中关村双创示范基地) ทั้งนี้ นครหนานหนิงจะมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการผลิตสินค้าภายใต้กรอบแนวคิดInternet Plus, BeiDou Satellite System Plus สินค้าฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีซอฟแวร์

2. เมืองเป๋ยไห่ ที่มีอุตสาหกรรมไอทีเป็นอุตสาหกรรมเสาหลัก เป็นที่ตั้งของเขตแปรรูปเพื่อการส่งออก และเป็นเมืองที่ได้รับการกำหนดบทบาทให้เป็น
Silicon Valley แห่งอ่าวเป่ยปู้

ปีนี้ เมืองเป๋ยไห่กำหนดจุดเติบโตใหม่ (
new growth point) ที่ต้องเร่งให้การบ่มเพาะ ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน จอแสดงผล โทรทัศน์สี หน่วยความจำ บิ๊กดาต้า รวมถึงการให้บริการด้าน Outsourcing และ e-Commerce

3. เมืองกุ้ยหลิน เป็นฐานอุตสาหกรรมไอทีดั้งเดิมของกว่างซี และเป็นที่ตั้งของโรงงานบริษัท Huawei และบริษัท ZTE ยักษ์ใหญ่แห่งวงการผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จีน

ปีนี้ เมืองกุ้ยหลินจะเน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการผลักดันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สินค้า และการบริการด้านไอที อาทิ การสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ การประกอบชิ้นส่วนเลเซอร์ชิป อิเล็กทรอนิกส์ในงานด้านการทหาร
LED เกมส์ และการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว

นางสวี ลี่ชิง (
Xu Liqing,徐莉青) รองประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเขตฯ กว่างซีจ้วง (Commission of Industry and Information Technology of Guangxi) กล่าวถึงแผนการปฏิบัติในปีนี้ว่าจะเร่งผลักดันงานตรวจสอบอนุมัติโครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมไอทีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการต่างๆ สามารถเริ่มงานก่อสร้างและเดินสายการผลิตได้โดยเร็ว โดยเฉพาะสวนอุตสาหกรรมของบริษัท Huawei และบริษัท ZTE ในเมืองกุ้ยหลิน ศูนย์คลาวด์และบิ๊กดาต้าของบริษัท Huawei ในเมืองชินโจว และสวนอุตสาหกรรมโปรแกรมดาวเทียมเป๋ยโต่วในนิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซีย

ตามรายงาน ปัจจุบัน เขตฯ กว่างซีจ้วงกำลังผลักดันโครงการนำร่องเพื่อการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเป๋ยโต่วในระดับประเทศอย่างเต็มที่ โดยกำหนดให้นครหนานหนิง เมืองหลิ่วโจว เมืองกุ้ยหลิน และเมืองเป๋ยไห่เป็นแพลทฟอร์มการบริการดาวเทียมบอกพิกัด (เช่นเดียวกับ
GPS ของสหรัฐอเมริกา) ที่มุ่งเป้าหมายไปยังอาเซียน

ขณะเดียวกัน เขตฯ กว่างซีจ้วงก็จะผลักดันการจัดตั้งโครงการสาธิตการใช้
Application บอกพิกัดนำร่องด้วยดาวเทียมเป๋ยโต่วสำหรับรถยนต์และเรือ

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเทศจีนได้สร้างระบบดาวเทียมบอกพิกัดของตัวเองที่มีชื่อว่า เป๋ยโต่ว (
BeiDou Satellite System) เพื่อลดการพึ่งพาระบบ GPS ของสหรัฐอเมริกาโดยโครงการดังกล่าวของจีนเริ่มดำเนินการมากว่า 10 ปีแล้วโดยในช่วงแรกจำกัดเฉพาะการใช้งานของกองทัพเท่านั้นแต่ล่าสุดจีนได้เริ่มเปิดระบบดาวเทียม Beidouให้พลเรือนจีนทั่วไปใช้งานแล้ว

 

ลิงค์ข่าว
-
นครหนานหนิงรุกอุตสาหกรรมวัสดุใหม่กับอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ(08 .. 2559)
-นิคมอุตฯจีน-มาเลย์เปิด one-stop service ให้นักลงทุน(05 .. 2559)
-
ยักษ์ใหญ่ ICT จีนเบนเข็มลงทุนในกว่างซี ตั้งศูนย์บิ๊กดาต้าอีกแห่งที่เมืองกุ้ยหลิน(21 .. 2559)
- กว่างซีกำหนดทิศทางมุ่งพัฒนา 6 อุตสาหกรรม'ดาวรุ่ง'(26 .. 2559)
-
เมืองเป๋ยไห่ ประกาศความพร้อมเป็น Silicon Valley แห่งอ่าวเป่ยปู้(21 .. 2559)
ปรับปรุงล่าสุด : 08 พฤษภาคม 2560
โดย : นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง