อานิสงส์ตลาดเหล็กฟื้นตัว กว่างซีนำเข้า “แร่แมงกานีส”อันดับ 2 ของจีน


ที่มา: gx.chinanews.com

อานิสงส์ตลาดเหล็กฟื้นตัว กว่างซีนำเข้า “แร่แมงกานีส”อันดับ 2 ของจีน

      ปี 2560 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมีการนำเข้าแร่แมงกานีสมากที่สุดในพื้นที่จีนตอนใต้ และนำเข้ามากเป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน ข้อมูลจากสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi CIQ)

      สำนักงาน CIQ กว่างซี เปิดเผยว่า ปี 2560 ด่านในกว่างซีมีการนำเข้าแร่แมงกานีส 595 ล็อต คิดเป็นน้ำหนักรวม 3.995 ล้านตัน มูลค่าสินค้ารวม 678.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

      เจ้าหน้าที่สำนักงาน CIQ ให้ข้อมูลว่าแมงกานีสเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตโลหะผสมเหล็ก (ferroalloy) ปีที่ผ่านมา ราคาเหล็กที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องช่วยให้ตลาดเหล็กฟื้นตัวกอปรกับราคาผลิตภัณฑ์โลหะผสมแมงกานีสคาร์บอนสูง (high carbon ferromanganese)และซิลิโคแมงกานีส (silicomanganese) ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นช่วยกระตุ้นให้โรงงานแปรรูปแร่แมงกานีสเปิดเดินสายการผลิตเพิ่มมากขึ้น

      ตัวอย่างเช่นโรงงานถลุงแร่แมงกานีสในเขตฯ กว่างซีจ้วงมีอัตราการเปิดเดินสายการผลิตมากกว่า 95% ผลกำไรต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์แมงกานีสกระตุ้นให้โรงงานเหล็กอัลลอยที่หยุดพักสายการผลิตได้กลับมาเดินสายผลิตอีกครั้ง บางโรงงานมีการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีความต้องการนำเข้าแร่แมงกานีสพุ่งสูงขึ้น

      ในกระบวนการนำเข้า เจ้าหน้าที่สำนักงาน CIQ ให้ข้อมูลว่า สำนักงานฯ ได้มีการพัฒนากระบวนการตรวจทดสอบสินค้านำเข้าในห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการตรวจทดสอบมีความแม่นยำ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

      นอกจากนี้ สำนักงานCIQได้กำหนดแผนการตรวจสอบเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า คุณภาพแร่ น้ำหนักแร่ และวิธีการชำระบัญชีสินค้า

      โดยในปี 2560 สำนักงาน CIQได้ตรวจพบปัญหาแร่แมงกานีสด้อยคุณภาพและน้ำหนักขาด จำนวน 250 ล็อต คิดเป็นน้ำหนักขาด 5.85 แสนตัน น้ำหนักที่ขาดหายไปคิดเป็นมูลค่า 92.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสำนักงานฯ ได้ออกเอกสารยืนยันน้ำหนักขาดเพื่อให้ผู้รับสินค้านำไปแจ้งเคลมกับผู้ส่งสินค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้รับสินค้าฝ่ายจีน

      BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากสินค้าทั่วไปแล้ว ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (อ่าวตังเกี๋ย) เป็นท่าเรือที่มีการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มสินแร่ น้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ

      ตามความมุ่งมั่นของรัฐบาลกว่างซีที่ต้องการพัฒนาท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซีเป็น Hubกระจายสินค้าที่สำคัญแห่งใหม่ของจีน ช่วงหลายปีมานี้ รัฐบาลกว่างซีได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานบริเวณท่าเรือ และขยายเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ เพื่อดึงดูดภาคธุรกิจให้หันมาใช้ประโยชน์จากท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งประสบผลสำเร็จดี

 

จัดทำโดย :     นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
แหล่งที่มา
:   เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中新社) วันที่ 6 มกราคม 2561