กว่างซีเปิดด่านใหม่อีกแห่ง“ด่านต้งจง”ส่งท้ายปี 2560


ที่มา:fcgsnews.com

กว่างซีเปิดด่านใหม่อีกแห่ง“ด่านต้งจง”ส่งท้ายปี 2560

      เมืองฝางเฉิงก่างของกว่างซีเปิดใช้ “ด่านต้งจง” (Dongzhong Border Gate/峒中口岸) ในฐานะด่านทวิภาคีระดับชาติสำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจีนกับเวียดนามอย่างเป็นทางการ

      เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ในงานแถลงข่าวการเปิดด่านต้งจงเป็นด่านทวิภาคีระดับชาติเพื่อการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า นายเหวย ฮั่นเย่ (Wei Hanye/韦汉烨) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเขตฝางเฉิง เมืองฝางเฉิงก่าง ให้ข้อมูลว่า “ด่านต้งจง”ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางให้เป็นด่านระดับประเทศ (ประเภท 2 ซึ่งเป็นด่านทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

      การยกระดับด่านต้งจงเป็นด่านระดับชาติมีนัยสำคัญต่อการเปิดพื้นที่แนวพรมแดนและการเปิดสู่ภายนอกของเขตฝางเฉิง การกระชับความสัมพันธ์ของพื้นที่ชายแดนจีน-เวียดนาม การส่งเสริมการพัฒนาการค้าชายแดน การแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ชายแดน การสร้างความสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดน

      “ด่านต้งจง” ตั้งอยู่ในเขตฝางเฉิง (Fangcheng District/防城区) ของเมืองฝางเฉิงก่าง เขตฯ กว่างซีจ้วง อยู่ตรงข้ามกับด่าน Hoanh Mo จังหวัด Quang Ninh ของเวียดนาม

      หลายปีมานี้ เขตฝางเฉิงเร่งฝีก้าวการพัฒนาและเปิดชายแดนสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบริเวณด่านและจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดน เร่งส่งเสริมการยกระดับการค้าผ่านตลาดการค้าชายแดนและเร่งผลักดันการพัฒนาของเศรษฐกิจการค้าชายแดนให้พัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

      นายลั่ว กั๋วจาง (Luo Guozhang/骆国章)รองผู้อำนวยการประจำเขตฝางเฉิง ให้ข้อมูลว่า หลังจากการยกระดับด่านต้งจงแล้ว เขตฝางเฉิงจะต้องพัฒนาด่านให้ได้มาตรฐานด่านระดับชาติประเภท 1 (ด่านที่เปิดสู่สากล ซึ่งรองรับผู้คน ยานพาหนะ และสินค้าจากประเทศที่ 3) และรอรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางภายใน 3 ปี และกำลังเร่งวางแผนการพัฒนาเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนฝางเฉิง

      ในเบื้องต้น เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนฝางเฉิง มีพื้นที่ 5.5 ตร.กม. โดยกำหนดฟังก์ชั่นให้เป็นฐานการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ฐานการค้าแปรรูปเพื่อการนำเข้าส่งออก ฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายแดน และแพลทฟอร์มสำคัญของความร่วมมือด้านธุรกิจการค้าระดับสากล

      BIC เห็นว่า ความเคลื่อนไหวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนของรัฐบาลกลางที่มีต่อเขตฯ กว่างซีจ้วงในการดำเนินนโยบายการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอก (Opening-up Policy) ที่มี “อาเซียน” โดยเฉพาะเวียดนาม เป็นเป้าหมายสำคัญ

      ความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่มีชายแดนติดกับเวียดนามทั้งทางบกและทางทะเลเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนที่สองฝ่ายมีการเปิดด่านและจุดผ่อนปรนระหว่างกันเป็นจำนวนมาก

      นอกจากสินค้าระหว่างสองประเทศแล้ว ด่านประเภท 2 (ด่านทวิภาคี) และจุดผ่อนปรนเหล่านี้ถือเป็นช่องทางการค้าสำคัญของสินค้าจากประเทศที่ 3 ที่ผู้ค้ามักใช้เพื่อการขนส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศจีน ซึ่งรวมถึงสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าสดด้านเกษตรและผลิตผลพลอยได้ทางการเกษตร

 

ลิงก์ข่าว
- รู้จัก เขตตรวจสอบกักกันโรคสินค้าค้าชายแดนแห่งแรกของจีนที่เมืองผิงเสียง(26 .. 2560)
- โอกาส เมื่อ “ผิงเสียง” ผุดแหล่งค้าผลไม้จีน-อาเซียน
(18 .. 2560)
-
ทำความรู้จักกับตลาดการค้าชายแดนในกว่างซีที่ใหญ่ที่สุดของจีน(13 .. 2560)
- กว่างซี-เวียดนามเตรียมเปิด “ด่านค้าผลไม้” แห่งใหม่
(11 .. 2560)
-
กว่างซี-เวียดนามจับมือค้าผลไม้ ลั่นเปิดระบบ Single Stop Inspection(9 .. 2560)
-
กว่างซีผุด “ตลาดการค้าชายแดน”อีกแห่งที่เมืองไป่เซ่อ(20 มิ.. 2560)
- ผิงเสียง:ช่องทางผลไม้ไทยเจาะตลาดจีน(8 มิ.. 2560)
- โอกาสไทยมาถึงแล้ว!! รัฐบาลกลางไฟเขียวกว่างซีเปิด “นำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิต” (3 .. 2560)

จัดทำโดย :     นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
แหล่งที่มา
:   เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中新社) วันที่ 28 ธันวาคม 2560 
                 เว็บไซต์
http://gx.people.com.cn(人民网) วันที่ 28 ธันวาคม 2560