การค้าการลงทุนในมณฑลหูหนานยังเติบโตด้วยดี

การค้าการลงทุนในมณฑลหูหนานยังเติบโตด้วยดี

ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 การค้าการลงทุนของหูหนานยังเติบโตด้วยดี ด้านการค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรในเดือน พ.ค. 2560 หูหนานนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 96 สูงสุดในรอบปี โดยมีมูลค่า 1,160 ล้านหยวน และประเทศคู่ค้าด้านเกษตรที่สำคัญอันดับ 1 ได้แก่ สหรัฐฯ แซงหน้าแชมป์เก่าอย่างฮ่องกง สินค้าเกษตรนำเข้าจากสหรัฐฯ ที่สำคัญ คือ ถั่วเหลือง และคาดว่าครึ่งหลังของปี 2560 จีนจะนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 จีนได้ปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าถั่วเหลืองจากร้อยละ 13 เหลือร้อยละ 11 สำหรับสินค้าเกษตรที่หูหนานส่งออกไปต่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหมู และยาสูบ

ด้านการลงทุน ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 หูหนานดึงดูดเงินลงทุนรวม 244,539 ล้านหยวน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคบริการ เช่น ค้าส่งและค้าปลีก วัฒนธรรม ด้านบันเทิง การเช่าและการบริการธุรกิจ แหล่งเงินทุนต่างชาติที่สำคัญ ได้แก่ ฮ่องกง ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่การลงทุนขยายตัวอย่างมากในหูหนาน ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ สำหรับเงินลงทุนจากต่างมณฑล ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (Pan-Pearl River Delta: Pan-PRD) ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 52.4

http://hn.rednet.cn/c/2017/06/22/4331615.htm