หูหนานเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมใบชาในมณฑล

หูหนานเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมใบชาในมณฑล

รายงานข่าวจากเว็บไซต์ www.rednet.cn วันที่ 16 มี.ค.2554 ระบุว่า ช่วง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 12 (ปี 2554 - 2558)” มณฑลหูหนานจะเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมใบชาในมณฑล โดยจะพยายามกระตุ้นให้อุตสาหกรรมใบชาในมณฑลมีมูลค่าการผลิตรวม 100,000 ล้านหยวน

ที่มาhttp://www.ynszxc.gov.cn/uploadfile/D_1/D_1228/D_1296/D_1307im _208248a0e.jpg

ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2554 - 2558) มณฑลหูหนานจะก่อสร้างสวนชาคุณภาพดีจำนวน 1.8 ล้านหมู่ (1 ไร่เท่ากับ 2.4 หมู่) พร้อมกับพัฒนาให้มณฑลหูหนานกลายเป็นมณฑลขนาดใหญ่ที่มีผลผลิตชาเขียว 100,000 ตัน และมีผลผลิตชาเหลืองกับชาแดง 20,000 ตัน นอกจากนี้ จะทำการก่อสร้างศูนย์อุตสาหกรรมชาดำที่มีผลผลิต 80,000 ตัน และพัฒนาอุตสาหกรรมใบชานั้นนำขนาดใหญ่อีกจำนวนมาก ซึ่งจะส่งเสริมให้มูลค่าการผลิตรวมของใบชาสูงถึง 50,000 ล้านหยวน

นายเฉา เหวินเฉิง(曹文成)ประธานสมาคมอุตสาหกรรมใบชามณฑลหูหนานกล่าวว่า ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2549 – 2553) อุตสาหกรรมชาของมณฑลหูหนานเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงปี 2549 – 2553 มณฑลหูหนานมีพื้นที่การเพาะปลูกชาเพิ่มขึ้นจาก 1.12 ล้านหมู่เป็น 1.5 ล้านหมู่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 40) มีผลผลิตใบชาเพิ่มขึ้นจาก 72,000 ตันเป็น 120,000 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 67) มีมูลค่าการผลิตของใบชาเพิ่มขึ้นจาก 10,000 ล้านหยวนเป็น 30,000 ล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 200) มีปริมาณการส่งออกใบชาเพิ่มขึ้นจาก 19,000 ตันเป็น 38,000 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 100) และมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 150)
ปรับปรุงล่าสุด : 17 มีนาคม 2554
โดย : นางสาวอุมาวดี แซ่ผู่
แหล่งข้อมูล : www.rednet.cn(湖南红网)

มณฑลหูหนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง