เฉิงตู เตรียมดันภาคการผลิตแผงวงจรรวมสู่ระดับสากล

เฉิงตู เตรียมดันภาคการผลิตแผงวงจรรวมสู่ระดับสากลนครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน กำลังเดินหน้าเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรรวม (IC) อย่างเต็มที่หลังจากได้รับการผลักดันและส่งเสริมจากรัฐบาลกลางของจีนและรัฐบาลมณฑลเสฉวน เพื่อก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตแผงวงจรรวมอันดับหนึ่งแห่งจีนตะวันตก และส่งออกสินค้าสู่ตลาดสากล
 
ปัจจุบัน นครเฉิงตู คือเมืองนำร่องส่งเสริมนโยบาย “Made in China 2025” ภาครัฐได้มีมาตรการส่งเสริมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรรวม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การออกแบบ การคิดค้นและการวิจัย รวมถึงการนำบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต เป็นต้น ซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้านการผลิตสู่ระดับสากลให้ได้ ตลอดจนเป็นผู้ผลิตแผงวงจรรวมอันดับหนึ่งของจีนตะวันตก ภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี (2559-2563) ของจีน
 
นอกจากนี้ ปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติผู้ผลิตสินค้าผลิตเครื่องไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า สินค้าไอที และสินค้าซอฟร์แวร์จำนวนมาก อาทิ Intel, Huawei, Texas Instruments (TI), NXP และ Globalfoundries เป็นต้น เข้ามาลงทุนในเขตเกาซินที่เป็นเขตอุตสาหกรรม High-Tech ในนครเฉิงตู ซึ่งจะช่วยเหลือกันยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประเภทดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
 
ในช่วงหลายปีมานี้ การผลิตเครื่องไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในนครเฉิงตูมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 15 ของประเทศ และในปี 2559 เฉิงตูมีรายได้จากการผลิตเครื่องไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ามากถึง 5 แสนล้านหยวน เป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของจีดีพีของนครเฉิงตู โดยเป็นการผลิตแผงวงจรรวมประมาณ 47,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 
แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน เนื่องจากสินค้าบางส่วนจะต้องส่งงอกไปยังตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกัน นครเฉิงตูยังเป็นแหล่งผลิตคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ต้องใช้แผงวงจรรวมเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต/ประกอบสินค้า จึงจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าแผงวงจรรวมจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา อาเซียน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย
 
ทั้งนี้ ในฐานะที่ไทยเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ และมีมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าดังกล่าว บริษัทของไทยน่าจะมีโอกาสเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าประเภทแผงวงจรรวม ที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดจีน โดยเฉพาะในตลาดเฉิงตู ที่ซึ่งเป็นฐานของการผลิตเครื่องไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสินค้าแผงวงจรรวม เพื่อนำไปประกอบและผลิตตัวสินค้า นอกจากนี้ ยังจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่สามารถพิจารณาเลือกนครเฉิงตูเป็นแหล่งการผลิตแผงวงจรรวมและชิ้นส่วนสินค้าไอทีอื่น ๆ เพื่อส่งกลับประเทศไทย หรือส่งไปประเทศที่สาม   

ในช่วงจีนเปิดประเทศ มณฑลเสฉวนคือฐานการผลิตสินค้าประเภทโทรคมนาคมและเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีศูนย์กลางการผลิตที่นครเฉิงตู ทำให้มีรากฐานอุตสาหกรรมทางด้านนี้ที่แข็งแกร่ง มีบุคลากรจำนวนมาก และมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนไปถึงปลายน้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และต่อมาได้มีการส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมสินค้าแผงวงจรรวมและสินค้าไอทีอย่างจริงจัง จึงทำให้นครเฉิงตูมีพัฒนาการการผลิตสินค้าประเภทดังกล่าวแบบก้าวกระโดด
ปรับปรุงล่าสุด : 07 กันยายน 2560
โดย : น.ส.แขลดาพร แสงจันทร์ศิวดล
แหล่งข้อมูล : www.sohu.com

มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู